خرید لباس استقلال آخرین مهلت دانشگاهها برای ارائه طرح های مهارت افزایی

مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم گفت: با توجه به اتمام مهلت دانشگاه های سطح یک و دو، از مجموع ۴۰ دانشگاه فقط ۲۲ دانشگاه گزارش خود مبنی بر طرح ارتقای مهارت دانش آموختگان را ارائه کرده اند.
به گزارش مهر، محمد رضا آهنچیان با توجه به اتمام زمان ارائه برنامه‌های مربوط به ارتقای سطح مهارتی دانش‌آموختگان توسط دانشگاهها درباره آخرین وضعیت ارائه گزارش های مذکور توسط دانشگاه ها توضیح داد: دانشگاه‌های سطح یک و دو از ۲۵ اردیبهشت ماه تا ۱۴ تیرماه فرصت داشتند تا برنامه‌های خود را پیرامون مهارت افزایی و اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان ارائه کنند که در جلسه گذشته این زمان تا ۳۱ تیرماه تمدید شد.
وی افزود: تا امروز ۲۱ دانشگاه و یک موسسه آموزش عالی گزارش خود را پیرامون اجرا و اصلاح طرح ارتقای مهارت‌آموزی، ارائه کرده اند. همچنین این دانشگاه ها برنامه خود را در رابطه با اجرای طرح مذکور معرفی کرده اند و در دانشگاه ها در اجلاس بعدی که شهریورماه برگزار می شود، گزارش نهایی خود را ارائه خواهند داد.
مدیرکل دفتر گسترش برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: در حال حاضر ۴۰ دانشگاه در سطح یک و دو در حال فعالیت هستند که از این تعداد ۲۲ دانشگاه گزارش خود را درباره طرح ارتقای مهارت‌آموزی دانش آموختگان ارائه کرده اند.
وی ادامه داد: ۱۸ دانشگاه هنوز گزارش خود را ارائه نداده اند، درحالی تمام دانشگاه های مذکور موظف هستند از مهرماه طرح دانشگاه خود در رابطه با ارتقای مهارت افزایی دانش آموختگان را اجرایی کنند.
به گزارش مهر، دانشگاه‌های سطح یک و دو تا پایان امروز فرصت دارند تا گزارش برنامه های خود را در رابطه با طرح مهارت افزایی دانش‌آموختگان به دفتر گسترش برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم ارائه دهند.