گسترش فرهنگ مالیاتی با همدلی و هم زبانی دولت وملت
انتشار: 01 ارد ماه 1394 ساعت 16:02 دیدگاه ها: یکی

به گزارش گلستان بلاگ، وبلاگ «پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور» نوشت:

همانگونه که شما خواننده فهیم درجریان هستید سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به سال «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی»نامگذاری شد ه است تا دراین سال با همکاری و همدلی بین دولت و ملت شاهد توسعه و آبادانی کشورونیز رسیدن به رفاه بیشتر وزندگی ایده آل تر باشیم.

پرواضح است که می توان ازمولفه های زندگی ایده آل ،آبادانی،رفاه اجتماعی و توسعه عدالت ،آموزش و خدمات درمانی در کشور ،برشمرد که در این راستا دولت پرداخت مالیات رابه عنوان یکی از ابزارهای کاربردی درجهت گسترش توسعه وآبادانی کشور می داند .

حال پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور قصددارد دراین مقاله به موضوع ”  گسترش فرهنگ مالیاتی با همدلی و همزبانی دولت وملت “بپردازد.

امیداست که این مقاله قدمی هرچندکوچک در راه اعتلای فرهنگ پرداخت مالیات در بین افرادجامعه باشد.

درابتدا به ” تعریف مالیات ،اهمیت پرداخت مالیات و مفهوم فرهنگ مالیات اشاره می شود و در ادامه به بحث مهم اهمیت همدلی و همزبانی دولت وملت درراستای گسترش فرهنگ مالیاتی اشاره می شود.

تعریف مالیات : درتعریف مالیات آمده است، مالیات دریافت قسمتی از دارایی افراد توانمند از نظر اقتصادی و توزیع این دارایی به افراد ناتوان است ، به عبارتی دیگر از نظر اقتصادی دریافت مالیات درجهت توزیع عادلانه تر درآمد مطرح می شود پس توزیع عادلانه تر درآمدها به این معنی است که شکاف درآمدی بین گروه های درآمدی جامعه کمتر باشد.

اهمیت پرداخت مالیات :دراین خصوص کارشناسان مسائل اقتصادی چنین اذعان داشته اند که : بالا بودن سطح رفاه و درآمد ،توسعه عدالت اجتماعی وخدمات آموزشی، تولید و اشتغال و سطح بالای پوشش های بیمه ای و دیگر موارد حمایتی، ره آورد پرداخت مالیات و همچنین سطح بالای توسعه یافتگی جوامع مدرن محسوب می شود

مفهوم فرهنگ مالیاتی: درمفهوم فرهنگ مالیاتی آمده است: فرهنگ مالیاتی خلاصه می‌شود به تمایل افراد به پرداخت مالیات و این به عنوان واجب تلقی می‌شود نه به عنوان زور. به عبارتی دیگرفرهنگ مالیاتی مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش وعکس العمل اشخاص در قبال سیستم مالیاتی است . این طرز تلقی به طور قطع با یک قانون مناسب و نیز عملکرد مامورین مالیاتی در بکار گیری ومراجعه با مودیان نقش اساسی دارد. مسلم است فرهنگ مالیاتی متاثر از فرهنگ عمومی جامعه است وچگونگی روابط مردم یک جامعه متاثر از عوامل عقیدتی، سیاسی، اقتصادی و…….آن جامعه می باشد. درنهایت بایستی گفت :فرهنگ مالیاتی مساوی است با ادب مالیاتی، تربیت مالیاتی، دانش و معرفت مالیاتی

درتکمیل مقدمه عنوان شده بایستی به نکته کلیدی مقاله اشاره نمود که برای گسترش فرهنگ پرداخت مالیات درسطح جامعه چه بایدکرد وهمدلی وهم زبانی دولت و ملت درراستای گسترش فرهنگ مالیاتی چه کمکی خواهدکرد.

3

بایستی های همدلی وهمزبانیدرابتدا بایستی به این نکته اشاره نمود که: همواره درباره مسئولیت های متقابل دولت و ملت و حقوق هر یک نسبت به دیگری اختلاف نظر بوده وخواهدبود،که باعث بی اعتمادی درموادری در بین افرادجامعه به دولت ها شده است؛که ریشه این اختلاف وبی اعتمادی را می بایست در تغییر رفتارها و دلبستگی های آدمی و مقتضیات و شرایط زمانی و یا مکانی جست. دیگر این که در جامعه‏‌اى که اختلاف،اعتماد و اطمینان متقابل وجود ندارد، افراد وگروه‌ها، به جاى اندیشیدن به خدمت و سازندگى، بخشى از نیروها و امکانات خویش را صرف مقابله با بخشى دیگر، و شبهه زدایى از ذهن دیگران مى‏‌کنند و پاره‌‏اى دیگر از امکانات صرف نظارت و مراقبت هرچه بهتر و بیشتر بر رقیب مى‌‏شود و بخشى صرف نظارت‏ برخود کنترل‏‌گران مى‏‌گردد

حال درتکمیل موضوع اعتماد و درکنارآن همدلی وهمزبانی دولت و ملت بایستی به این نکته اذعان نمود،جوامعى که دولت و مردم به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند به سرعت و باقدرت راه آبادى و شکوفایى و اقتدار و عظمت و پیشرفت را طى مى‏‌کند. در این گونه جامعه‏‌ها، در سایه هدف مشترک‏ مردم و دولت، هماهنگى نیروها و امکانات، همکارى و بسیج ‏اندیشه‏‌ها، تعاون دل‌ها و دست‌ها و در یک سخن مشارکت راستین شکل‏ مى‏‌گیرد. یکى از اسرار توفیق انبیاء الهى و موفقیت امام خمینى (ره) در انقلاب ‏اسلامى، همین نبودن فاصله‌ی فرهنگى بین آنان و مردم بود

دیگر این که ،در برابر مسئولیت ملت و در حقیقت از حقوق دولت این است که مردم در برابر کارها و برنامه های دولت انصاف را از دست ندهند و درستی اعمال و رفتار دولت را ارزیابی کنند. مشکلات دولت ها را درک کنند و بدانند که گاهی نمی توان برخی از مطالبات ملت ها را به علل و عواملی برآورده ساخت و یا این که دولت در وضعیتی است که نمی تواند برخی از اطلاعات را به طور شفاف در اختیار مردم قرار دهد بنابراین نمی بایست براساس اطلاعات ناقص داوری کنند و از حد انصاف بیرون روند و دولت را متهم به کم کاری و یا ظلم و عدم توجه به مطالبات به حق مردمی کنند. دیگر این که در رفتار اجتماعی همواره روش و شیوه نیکو را در پیش گیرند و با اعمال نابهنجار جمعی خویش اسباب قانون شکنی و قانون گریزی(مالیات گریزی) را فراهم نیاورد و به گونه ای عمل کنند که دولت ها در ایجاد امنیت و آرامش و آسایش با مشکل مواجه نشوند. بسیاری از مشکلات دولت ها به سبب رفتارهای نادرست جمعی ملت هاست و دولت ها و هم ملت ها هزینه های زیادی را به این سبب می دهند و صدمات جبران ناپذیری می بینند. بنابراین بهتر است که رفتارهای خویش را به گونه تنظیم کنند که الگوی رفتاری جوامع دیگری بشری باشد

ضروریات همدلی و هم زبانی دولت و ملت درمسائل اقتصادی:

دراین خصوص براى تحکیم اعتماد بین ملت و دولت کارشناسان خبره مسائل اقتصادی برداشتن گام‌هاى زیر راضرورى می دانند

1 -کنار گذاشتن منادیان پیوند با مفسدان اقتصادیازسطوح‏ بالاى تصمیم‏‌گیرى فرهنگى ،اقتصادی واجتماعی

2 -ارائه گزارش صادقانه اقدامات و فعالیت‏‌هاى اقتصادی دولت و انتشارآن از طریق رسانه ها.

3 -مشاوره صادقانه و سازمان یافته با مردم در همه مسائل‏ اقتصادى و فرهنگى.

4 -احسان و نیکى به مردم و کاهش بار مالیات‏ ها و قیود غیرلازم قانونى.

5 -رعایت کامل حقوق متقابل دولت و ملت‏ بر اساس قرآن و سنت.

نتیجه :

برای رسیدن به آرمانهای زندگی ایده آل، همدلی و همزبانی دولت و ملت و برطرف نمودن شکاف بین این دو از جمله ضروریات است. دولت اسلامی دولتی است از دل ملت و برآمده از آن که خواست اسلام و مسلمین را پی می‌گیرد به همین جهت تحقق همدلی و همزبانی دولت و ملت برای رسیدن به خواسته های طرفین ضروری است. در این جهت نه دولت باید ملت را نامحرم و غیر خودی بداند و او را در روند مدیریت کشور و تصمیمات شرکت ندهد و نه ملت، دولت را به حال خود رها کند و خود را در قبال اتفاقات و حوادث مسئول نداند. البته باید دقت داشت که همزبانی و همدلی این دو رکن جمهوری اسلامی یعنی دولت و ملت، طرفینی است؛ بدان معنا که نباید این نامگذاری به همدلی و همزبانی ملت نسبت به دولت و بلعکس دولت نسبت به ملت تفسیر شود. دولت اسلامی دولتی است که از یک سو فرهنگ سیاسی وفرهنگی مردم در آن مشارکتی است و سوی دیگر دولت صرفاً به دنبال تحقق خواست نخبگان و گروه‌های قدرت و ثروت نیست بلکه خواست آحاد مردم جامعه  را پی می‌گیرد

دراین بین یکی از سازمانهای دولت ،سازمان امور مالیاتی کشوراست که درجهت تحقق بخشی از خواسته های مردم درخصوص بالا بودن سطح رفاه و درآمد ،توسعه عدالت اجتماعی وخدمات آموزشی، تولید و اشتغال و سطح بالای پوشش های بیمه ای برنامه هایی را تنظیم وبه مرحله اجرا در آورده است که هدف غایی این برنامه ها آشنایی مردم و مودیان مالیاتی با محل هزینه کرد مالیات می باشد تا پرداخت کنندگان مالیات بدانند پولی که به عنوان مالیات به دولت می دهند در جهت رفاه و آسایش خودشان هزینه می شود

سخن پایانی نگارنده:

به نظرنگارنده”مهدی حیدرپور” همواره درباره مسئولیت های متقابل دولت و ملت و حقوق هر یک نسبت به دیگری اختلاف نظر بوده و خواهد بود؛اما درجهت تحقق خواسته های طرفین هم مردم مسئولیت دارند و هم مسئولان. اما آنچه مورد مدعاست این است که مخاطب اصلی شعار<< دولت وملت همدلی و همزبانی >>مسئولان به عنوان کارگزاران تحقق دولت اسلامی است تا با هم‌جهت کردن نیروهای اجتماعی، زمینه را برای پشت سر گذاشتن این مرحله فراهم کنند

به عبارتی دیگرریشه فقر همدلی وهمزبانی بین دولت و ملت را می بایست در تغییر رفتارها و دلبستگی های آدمی و مقتضیات و شرایط زمانی و یا مکانی جست. به این معنا که در هر زمان و یا مکانی دغدغه آدمی یگانه نیست و هر کس در شرایطی خاص و ویژه دغدغه ای دارد که در شرایط زمانی و مکانی دیگر اصولا به عنوان مسئله نیز مطرح نمی باشد چه رسد که به عنوان مشکل و معضل و یا دغدغه خود را تحمیل کند. از این رو است که گاهی رفاه و گاهی عدالت و زمانی دیگر آزادی دغدغه افراد و دولت ها است حال انکه باتوجه به دغدغه دولت درخصوص پرداخت مالیات بایستی اذعان داشت، با گسترش اعتماد ،ترویج روح جمعی ، بهره گیری از شیوه های اخلاقی وباتاسی ازفرمایشات مقام معظم رهبری(همدلی وهم زبانی) فرهنگی را در جامعه گسترش می دهیم که افراد جامعه به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسؤولیت اجتماعی نگاه میکنند و فرار از آن را معصیت و گناه می شمارند و به آن بصورت یک امر مذموم و ناپسند می نگرند و سرپیچی از پرداخت مالیات را مترادف با خیانت ملی و تجاوز به حقوق دیگران میدانند

نویسنده:

مهدی حیدرپور،خبرنگارحوزه اقتصاد

منابع :

بخش دولتی : پرتال وزارت اقتصاد، وزارت فرهنگ وسازمان امورمالیاتی

دربخش خصوصی : سایت حرف آخر،سایت فرهنگ شناسی ملل

به اشتراک بگذارید

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
 • Google Plus
 • Print
نظرات

یک نظر به "گسترش فرهنگ مالیاتی با همدلی و هم زبانی دولت وملت"

 1. سلام دراین مطلب عنوان مخصوص مسابقه گلستان بلاگ ذکر شده است لطفا درصورت عدم اشکال پایان مطلب را دراین بخش اصلاح نمایید

  http://intamedia.blog.ir/1394/02/01

نظر دادن