چرادختران نمیتوانند مانند پسران بدون نگاه به جنسیتشان فعالیت داشته باشند؟
انتشار: 06 شهر ماه 1395 ساعت 19:06 دیدگاه ها: هيچ

به گزارش گلستان بلاگ، وب سایت «حریم آسمانی» نوشت:

Untitled

چرا دختران نمیتوانند مانند پسران بدون نگاه به جنسیتشان فعالیت داشته باشند؟ حالا چون پسر زورش بیشتر است ، باید آزادی بیشتری داشته باشد؟

☑️ حرف شما در این مقوله درست است ، فقط یک چیزی! بیایید نیاز #فطری و #عاطفی به #ازدواج و تشکیل #خانواده را در نظر بگیریم!  حالا این تشکیل خانواده محدودیتهایی برای زن و مرد ایجاد میکند!
بعضیش هنگام ازدواج است، مثل کار و تلاش مرد برای مسائل اقتصادی خانواده و محدودیتی که زن تحمل میکند برای تولید نسل و رسیدگی به بچه ها و …
بعضی از محدودیت هایی که خانواده عاطفی و موفق ایجاد میکند قبل از ازدواج است … مثلا مرد و زن نباید آلوده به انواع بی بند باری باشند و برای دور شدن از این ، مرد محدودیت نگاه کردن و هیجانی شدن را میپذیرد و زن نیز محدودیت عشوه گری و تحریک کردن را! .

✅ اگر محدودیت ها در همین حد باشند ظلمی به زن نمیشود ، بلکه نیاز به ازدواج و تشکیل خانواده او و امثال او تامین میشود  و اگر همین رعایت نشود و زن از مجموعه خانواده موفق خارج شود… با نداشتن شوهر، تبدیل میشود به نیروی کار ارزان و همین ظلم به اوست! … یا با نداشتن شوهر، و وجود غرایز طبیعی، تبدیل میشود به ابزاری در دست مردان دیگر و همین #ظلم به اوست!

✅ #فمینیست_ها فقط #مساوی بودن و رها بودن رفتار و کردار زن را خواستار هستند ، بدون اینکه در نظر بگیرند ، که نتیجه مستقیمش فسادیست که به خانواده لطمه میزند و با خارج شدن نقش خانواده از جامعه  زن بی دفاع و درمانده میماند که یارای مقابله با جنس نیرومندتر و سوء استفاده کن را نداردا! و باز همین فمینیست ها میبینند ظلم به زنان بیشتر و بیشتر و بیشتر شد !!

به اشتراک بگذارید

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
  • Google Plus
  • Print
نظرات

نظر دادن