پاسخ خداوند به ایوب نبی
انتشار: 14 مرد ماه 1394 ساعت 16:05 دیدگاه ها: هيچ

به گزارش گلستان بلاگ،وب سایت «میرمحمدحسین زاده تولون» نوشت:

در کتاب تورات داستانی وجود دارد در مورد حضرت ایوب نبی و پاسخ خداوند ، که وقتی آن را می خواندم برایم بسیار جالب آمد که برای شماهم بخشی از آن را نقل کنم. (اگر عصای موسی دست شما بود با او چه میکردید؟ یا قدرت زنده کردن مرده توسط عیسی؟ آن یک معجزه بود که از آن یک نفر بود اما اکنون در هر خانه ای یک معجزه قرار دارد و آنهم قرآن است … هرچند که در مورد تحریف کتاب تورات شکّی وجود ندارد اما توصیه می کنم مطالعه نمایید تا قرآن ( این معجزه  الهی) را بهتر درک کنید.)

پاسخ خداوند به ایوب نبی

در کتاب تورات وقتی که حضرت ایوب نبی مورد امتحان الهی قرار می گیرد و صبر پیشه می کند تا وقتی که بیماری و رنج او به حدی می رسد که زبان به گلایه باز می کند .( این داستان به علت حجم زیاد،  بخشی از آن نقل شده است)

در اینجا خداوند درون گردباد به ایوب چنان پاسخ می دهد که :

این کیست که با حرف های پوچ و بی معنی جکمت مرا رد می کند؟ حال مثل یک مرد بایست وبه پرسش من پاسخ بده.

وقتی زمین را بنیاد نهادم تو کجا بودی؟ اگر میدانی به من بگو.آیا میدانی اندازه ی زمین چگونه تعیین شد و چه کسی آن را با شاقول اندازه گرفت؟ آیا میدانی وقتی در میان غریو شادی ستارگان صبح و فرشتگان آسمان ، زمین بنیاد نهاده می شد، پایه های آن بر چه چیز قرار گرفت و سنگ زاویه آن را چه کسی کار گذاشت؟ وقتی دریا از شکم زمین بیرون آمد چه کسی برای آن حد گذاشت؟

این من بودم که دریا را با ابرها پوشاندم و با تاریکی برایش قنداقه درست کردم ، حدود آن را تعیین نمودم و با ساحل ، آن را محصور کردم. به دریا گفتم : ” از این جلوتر نیا و موجهای سرکش تو از این حد تجاوز نکنند!”

آیا در تمام عمرت هرگز به خورشید فرمان داده ای که طلوع کند؟ آیا هرگز به روشنایی روز گفته ای که کرانه های زمین را در بر بگیرد تا شرارت شب رخت بربندد؟ آیا هرگز سپیده ی صبح را به رنگ قرمز در آورده ای تا روشنایی روز نمایان شده بدکاران را از ظلم و شرارت باز دارد؟

آیا چشمه هایی را که دریاها از آن جاری می گردند کشف کرده ای و یا به اعماق دریاها قدم گذاشته ای؟ آیا دروازه های دنیای تاریک مردگان را دیده ای؟آیا می دانی پهنای زمین چقدر است؟ اگر میدانی به من بگو!

کیست که فهم و شعور به انسان می دهد؟

آیا می توانی برای ماده شیر و بچه هایش که در لانه ی خود لمیده و یا در جنگل به کمین نشسته اند ، خوراک تهیه کنی تا شکمشان را سیر کنند؟ وقتی کلاغها به اینسو و آنسو پرواز می کنند تا شکم گرسنه خود و جوجه هایش را که نزد خدا فریاد بر می آورند سیر کنند ، چه کسی برایشان خوراک تهیه می کند؟

گورخرها را چه کسی وحشی بار می آورد؟ من بیابانها و شوره زارها را مسکن آنها ساخته ام . از سر و صدای شهربیزارند و کسی نمی تواند آنها را رام کند. دامنه ی کوهها چراگاه آنهاست و در آنجا هر سبزه ای پیدا کنند می خورند.

شتر مرغ با غرور بالهایش را تکان می دهد، ولی نمی تواند مانند لک لک پرواز کند. شترمرغ تخم های خود را روی زمین می گذارد تا خاک آنها را گرم کند. او فراموش می کند که ممکن است کسی بر آنها پا گذارد و آنها را له کند و یا حیوانات وحشی آنها را از بین ببرند. او نسبت به جوجه هایش چنان بی توجه است که گویی مال خودش نیست و اگر بمیرند اعتنایی نمی کند. زیرا من او را از فهم و شعور محروم کرده ام. ولی هر وقت بالهایش را باز می کند تا بدود هیچ اسب و سوارکاری به پایش نمی رسد.

آیا هنوز هم می خواهی با من که خدای قادر مطلق هستم مباحثه کنی؟ توکه از من انتقاد می کنی آیا می توانی جوابم را بدهی؟

ایوب به خداوند چنین پاسخ داد: ” من کوچکتر از آنم که بتوانم به تو جواب دهم. دست بر دهانم می گذارم و دیگر سخن نمی گویم.”

به اشتراک بگذارید

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
  • Google Plus
  • Print
نظرات

نظر دادن