مهم‌ترین عامل‌ سقوط‌ هر ملت
انتشار: 30 تیر ماه 1396 ساعت 21:04 دیدگاه ها: هيچ

گلستان بلاگ منتشر کرد:

بعضی از افرادی که باید در راه‌ ترقی‌ و تعالی‌ مـملکت بـکوشند، مـتأسفانه در شهوات فرو رفته‌‌اند و به جای اینکه نمونه‌‌ای از فضل و عفت باشند، به آتش‌ فحشاء و منکرات دامن می‌زنند.

1-2

راسـتی بی ‌عفتی پرتگاه عجیبی است که هر ملتی به این‌ پرتگاه خطرناک قدم‌ بگذارد‌، بـه دره ی‌ نیستی سقوط می‌ کند و هـر اجـتماعی که دامنش به شهوات آلوده گشت‌، همت و مردانگی را که یگانه ضامن سعادت جامعه است از دست خواهد داد.

صفحات روشن تاریخ به خوبی گواهی می دهد که هر‌ ملتی که به شهوات فرو رفته و برای اشباع غریزه ی جـنسی خود به گناه آلوده شده، عزت نفس و مجد و عظمت و ملیت‌ خویش را به باد داده است. آری بنده ی شهوت را به آسانی می توان استعمار و استثمار‌ کرد.‌

ملت روم تا هنگامی که گوهر عفت را از دست نداده بودند، سلطنت با شکوه و قـدرت عـظیمی‌ داشتند خراج های سنگین؛ از دولت‌ های مهم به کشور آنها حمل می شد ولی دیری نگذشت‌‌ که‌ آن قدرت عظیم درهم شکست. چرا؟ زیاد در راه هوسرانی و بی ‌عفتی قدم نهادند.

هرچه بیشتر تواریخ ملل گذشته را ورق بزنیم این حقیقت اساسی بـر مـا روشن ‌تر می گردد که مهم‌ترین عامل‌ سقوط‌ هر ملت شیوع جنایات و فساد اخلاق است .

راه دور نمی ‌رویم و با ملل دیگر کار نداریم، دولت با شکوه اسلام که قلمرو حکومتش از اقیانوس اطلس تا مـرزهای چـنین محدود‌ می شد‌» این‌ دولت مقتدر، این فرمانروائی‌ با‌ عظمت‌، این‌ تمدن کم نظیر، چرا سقوط کرد و برای چه درهم شکست؟

رمز اصلی این موضوع این است: تا هنگامی که عفت و عـدالت و رفـتار‌ بـر طبق‌‌ قرآن‌ سر لوحه ی برنامه ی آنها بـود مـملکتشان وسـعت یافت و گردن‌ گردنکشان‌ در برابر آنها خم شد. اما همین که به فحشا و بی ‌عفتی مایل گشتند و رفته رفته عنان شهوات را رها کردند، پایه ‌های‌ تـمدن‌ و عـظمت‌ آنـها سست گردید تا آنجا که آثار مجد و شـکوه‌ آنـها‌ از میان رفت و تاکنون قد علم نکرده ‌اند. (مختارات جرجی زیدان)


منبع:

ترجمه و اقتباس/ مجد و عظمت در سایه عفت؛ نوشته جرجی زیدان، مجله «درس هایی از مکتب اسلام » دی 1338، سال دوم – شماره 1 ‌

 

صفحه ما در اینستا گرام https://www.instagram.com/golestanblog/

https://twitter.com/golestanblog آدرس توییتری ما

گروه تلگرامی گلستان بلاگ    https://t.me/joinchat/AAAAAECk6fQ17SlVhnADIA

به اشتراک بگذارید

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
  • Google Plus
  • Print
نظرات

نظر دادن