منافع غائب (عج) کدام است؟
انتشار: 31 فرو ماه 1394 ساعت 16:01 دیدگاه ها: هيچ

به گزارش گلستان بلاگ، وبلاگ «پایگاه مذهبی حضرت مهدی(عج)» نوشت:

18xh

خلاصه بحثهای گذشته درباره مهدی علیه السلام این شد که مصلحت الهی اقتضاء می نمود امام دوازدهم مدتی از انظار غائب بماند و پس از مدت معلوم نزد پروردگار او را آشکار سازد و زمین را از ستم پاک سازد و خداپرستی را رایج فرماید و هر کس هنگام ظهور امام زمان را معین کند دروغ گفته است و این دانش ویژه خداوند است. همچنین پس از غیبت صغری دیگر نیابت خاص تمام شده و هر کس بعنوان سفارت و نیابت از آن حضرت دعوی دیدن حضرت را بکند و پیغام آقا را به این و آن برساند، او نیز دروغگو است. اما مطالبی که باید اکنون عنوان شود فائده امام غائب است در زمان غیبت کبری چگونه خلق از او بهره می برند در حالی که او را نمی بینند و نمی شناسند.

کتب روائی یادگار ائمه

اولا نسبت به تکالیف بندگان، آنان را سرگردان نگذاشتند و همان گونه که مشروحا گذشت شیعیان را به فقهای عدول حواله فرمودند. دیگر آنکه کتب اخیار که یادگار ائمه هدی علیهم السلام است در میان ما است که اهلش می توانند از آنها بهره های کافی ببرند نیست مشکلی مگر اینکه پاسخش را در کتاب های روایت می توان یافت. در رشته های مختلف دینی انواع شبهات را پاسخ فرموده اند در باب اصول عقائد و مشکلاتی که ممکنست پیش بیاید این همه روایت رسیده است که در کتابهای احتجاج که بزرگان دین ما تالیف کرده اند معظمی از آنها نقل شده است.

نزول رحمتها و دفع بلاها

اما منافع وجود مبارکش قطع نظر از حضور یا غیبتش را نباید از نظر دور داشت. اصلا وجود امام (ع) موجب نزول رحمتهای الهی و واسطه در فیض است. هر خیری به هر کس که می رسد به برکت و وسطیت آقا است و برکات عمومی نیز بواسطه او است. همانطوری که هر بلائی از هر کس دفع می شود یا بلاهای عمومی که مرتفع می گردد، آن هم به شفاعت و وسطیت آن بزرگوار است چه حاضر باشد یا غائب. از حیث روایت، نخستین کسی که این پرسش را نمود جناب جابر بن عبدالله انصاری بود:

فایده آفتاب از پشت ابر

جابر از صحابه خاص رسول خدا (ص) است، پس از آنکه پیغمبر (ص) خبر داد که وصی دوازدهمین من دارای دو غیبت است غیبت صغری و غیبت کبری و خلق از دیدارش محرومند، جابر پرسید یا رسول الله (ص) آیا مردم در زمان غیبتش از او بهره می برند؟ فرمود: قسم به خدائی که مرا به پیغمبری برگزید، همه مردم از وجودش بهره می برند مانند بهره بردنشان از آفتاب در روز ابری. این تشبیه رسول خدا (ص) است که پرده غیبت را همچون ابر در برابر نور افشانی آفتاب ذگر می فرماید: در روز ابرای درست است که خورشید نمایان نیست ولی روشنی که هست مردم از دیدن قرص خورشید محرومند ولی منافعش به آنها می رسد. نکته دیگر تعبیر به استفاده همه مردمان می فرماید چه مومن و چه کافر، چه شیعه و چه سنی همه از وجود مبارکش بهره مند می گردند که واسطه در فیض بودنش هست نزول رحمتهاو دفع بلاها چه شخصی و چه اجتماعی از برکات وجودی آن بزرگوار است.

ایمان به غیبت و امتحان مردم

از منافع غیبت امام (ع) امتحان مردم در ایمان به غیبت است، اساس دین عقیده به غیبت است. در اول سوره البقره می فرماید: این قرآن اسباب هدایت برای پرهیزگاران است آنان که به غیبت ایمان می آورند. (1) ایمان به غیب یعنی ایمان به چیزی که از حس خارج است کسانی که به امام زمان (ع) ایمان می آورند با اینکه او را به چشم نمی بینند بلکه بواسطه آیات و رویات و اخبار بزرگان که بوجود آن بزرگوار خبر داده اند یقین پیدا می کنند. همانطور که نسبت بمبدء و معاد چنین است لذا خود این غیبت وسیله ای برای ترقی مومنین است تا بهره مند شوند و ایمان محکم و قوی پیدا نمایند.

سعی در عبادت و ترک معصیت

از جمله منافع وجود مبارکش، خودداری مردم است از گناه و روی آوردن به اطاعت و عبادت حق به این شرح: پس از آنکه مومنین به حکم قرآن مجید باور کردند که اعمالشان به نظر امام زمان می رسد لذا سعی می کنند گناهی از آنان سر نزند بلکه در نامه اعمالشان عباداتی باشد که موجب خوشنودی ولی عصر گردد. قران مجید می فرماید: (2) بگو عمل کنید پس بزودی خداوند می بیند کارتان را و پیغمبرش و مومنین. مومنین در آیه شریفه مطابق تفسیری که رسیده است ائمه هدی علیهم السلام و امام در هر زمان است.

حاجاتی که به برکت آن حضرت روا می شود

از جمله منافع وجودی امام (ع) قضاء حوائج به برکت آن بزرگوار است. خدا داند چه اشخاصی در هر وقت او را میان خود و خدای خود واسطه قرار داده و از خداوند به برکت او حاجت خود را می طلبند و خداوند نیز حاجتشان را روا می فرماید. چه دعاهائی که به برکت توسل به آن بزرگوار مستجاب می شود. آنچه در کتب نوشته شده، قطره ای است از دریای بی پایان کرامات آن بزرگوار. نماز استغاثه به آن بزرگوار مشهور و مجرب نیز می باشد تا شیعیان بهره مند گردند.

قضیه ابوراجح حمامی را عرض کردم که به برکت توسل به آن بزرگوار عمر دوباره یافت و خداوند او را جوان و زیبا کرد و چند فرزند پسر نیز به او عنایت فرمود: قبلا نیز قضیه ای را که صاحب کشف الغمه نمود و در زمان خودش حدود 635 هجری قمری واقع گردید گفتم. می نویسد: در تمام عراق این قضیه مشهور شد و آن قضیه اسماعیل بن حسن هرقلی است که در زمان ریاست جناب سید بن طاووس در حله واقع گردید و خلاصه اش گذشت.

سنت پیغمبران در حضرت حجه

شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه روایتی بسند صحیح از حضرت سجاد علیه السلام نقل نموده که می فرماید در قائم ما یعنی حضرت مهدی (ع) سنتی از آدم و نوح و سنتی از ابراهیم و سنتی از موسی و سنتی از عیسی و سنتی از یوسف و خلاصه سنتی از پیغمبران گذشته است هر کدام را ذکر می فرماید ما هم در این ایام مبارک (3) روایت مزبور را عنوان

می کنیم، شباهت هائی که در حضرت حجه از انبیای گذشته است. راستی به مضمون این شعر لطیف:

حسن یوسف، دم عیسی ید و بیضا داری        آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری

طول عمر شباهتی با آدم و نوح

سنتی که از آدم و نوح در حضرت مهدی (ع) است، طول عمر است. در میان پیغمبران حضرت نوح لقب شیخ الانبیاء دارد یعنی پیرمرد پیغمبران. پیرترین انبیاء ظاهرا ایشان است حسب نص قرآن مجید مدت پیغمبریش پیش از جریان طوفان نهصد و پنجاه سال بوده است (4) اما مدت عمرش از یک هزار و پانصد سال کمتر نوشته نشده است، دو هزار سال نیز نوشته اند.

دنیا خانه دو در است

مروی است هنگامی که عزرائیل خواست جان نوح را بگیرد، گفت ای شیخ الانبیاء، ای کسی که عمرت از همه پیغمبران بیشتر بوده است دنیا را چگونه یافتی؟ فرمود دنیا را چون خانه ای دو در یافتم که از یک در وارد شدم و از دیگر می خواهم خارج گردم. در حالاتش نیز ذکر کرده اند خانه اش کوخی بوده

بطوری که وقتی در خانه اش می ایستاد سر و گردنش بیرون بود یعنی به اندازه قامتش نبود.

اصحاب کهف مؤید طول عمر مهدی

غرض طول عمر حضرت نوح است که امام سجاد (ع) سنت نوح در حضرت مهدی (ع) را طول عمر آن حضرت دانسته است. خداوندی که قادر است دو هزار سال نوح را نگه دارد می تواند حضرت مهدی (ع) را نیز هر مقدار بخواهد نگهدارد. همانگونه که بنص قرآن مجید اصحاب کهف سیصد و نه سال در آن غاز ماندند (5) بدون اینکه تغییری در لباسشان واقع شود. سیصد سال یکنواخت خوابیدن و بعد بیدار شدن و برای مرتبه دوم خوابیدن تا زمان حضرت خاتم الانبیاء محمد (ص) که به امر رسول خدا (ص) علی (ع) بر بساطی نشست و در کهف مزبور رفت و برایشان سلام کرد و ایشان جواب دادند و برای سومین مرتبه به خواب رفتند تا زمان ظهور حضرت مهدی (ع) و فرج او حسب روایات در رکاب حضرت باشند. آیا کسی که چنین قدرت نمائی می کند، چه مانعی دارد آن حضرت را سالیان متمادی جوان و قوی نگهدارد.

داستان عزیر و الاغش با انگور

از این شگفت تر داستان جناب عزیر والاغ و انگورش می باشد که در قرآن مجید بیان فرموده است (6) یک صد سال خوشه انگور لطیف را نگهداشت و بدن عزیر را نیز در این یک صد سال بدون هیچ گونه تغییری حفظ کرد (7) اما الاغش به حسب جریان طبیعی مرد و بدنش پوسید. (8) 

 

انگور را یک صد سال تر و تازه و سالم نگهداشتن مهمتر است یا بدن حجه بن الحسن را دو هزار سال مثلا.

جسدهای مومیائی چطور می ماند؟

مرحوم آقای سید محسن عاملی مشهور به علامه از علمای بزرگ متاخرین و چند سالی است به رحمت خدا واصل شده است، کتابی درباره حضرت حجه علیه السلام دارد بنام البیان فی برهان صاحب الزمان و در این کتاب نظائری برای این مطلب (طول عمر و بقاء حضرت مهدی ع) ذکر نموده است.

از آن جمله می نویسد: اجساد فراعنه مصر پس از گذشتن هزاران سال کشف گردید در حالی که این بدنها کاملا سالم مانده بود. از جمله در کشفی که خودم حضور داشتم و مشاهده کردم، جسدی بود که در صندوقی گذاشته بودند با سفره خوراک و میوه هائی که مشغول خوردن آن بود. تاریخ این بدن قبل از ولادت حضرت مسیح است که بطور حتم تا کنون دو هزار سال بیشتر است.

علم و قدرت بشر از خداست

می فرماید: جائی که بشر عادی با پی بردن بخواص گیاهان می تواند هزار سال جسدی رانگهدارد با مومیائی یا مواد شیمیائی میوه را هزاران سال سالم نگهدارد آیا خداوند رب العالمین و آفریدگار بشر و آن گیاهان و خواص آنها نمی تواند کسی را سالیان سال و قرنها سالم و جوان و نیرومند نگهدارد؟ با اینکه علم و قدرت و کمال بشر و هر خاصیتی در هر موجودی از خداست و بس.

چشم خفاش نور آفتاب را نمی تواند ببیند

آنان که در این مسئله در شکند، چون غرق در گثافات ماده و طبیعت اند، لذا حقائق به این واضحی را نمی توانند درک نمایند.به تعبیر دیگر خفاش صفاتند که در مقابل نور حقیقت غیر از اظهار عداوت چیزی ندارند اظهار کنند، نقص در بیننده است نه در حقیقت.

آیا این همه شواهد کافی نیست؟

این همه اخبار و روایات از پیغمبر اکرم و ائمه هدی درباره وجود مقدس مهدی (ع) و غیبت صغری و کبری و این همه خوبانی که هر کدام در روزگار خود نمونه بودند و اظهار داشتند به خدمتش رسیده ایم و او را زیارت کرده ایم کافی نیست. این همه گرفتارهائی که با توسل به او، رفع گرفتاریشان شد و حاجتشان برآورده گردید برای اثبات وجودش کافی نیست؟


کتاب مهدی موعود : عبد الحسین دستغیب 

(1). الم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یومنون بالغیب سوره البقره 2 آیات 1 تا 3.
(2). و قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و المومنون سوره توبه 9 آیه 105.
(3). این سخنرانی در تاریخ 1/ 1/ 36 شمشی مطابق 19 شعبان بوده و متاسفانه چندین سخنرانی قبل از آن در نیمه شعبان و تولد حضرت حجه (ع) به دست نیامده امید است نوشته های مزبور پیدا شود و در تجدید چاپ این اثر نفیس شهید محراب آیت الله دستغیب از آن استفاده گردد. ناشر.

(4). فلبث فیهم الف سنه الا خمسین عاما فاخذهم الطوفان… سوره عنکبوت 29 آیه 14.

(5). فلبثوا فی کهفهم ثلث ماه سنین و ازدادوا تسعا سوره کهف 18 آیه 25.

 
(6). در کتاب معاد از بیانات شهید آیت الله دستغیب مشروحا در این آیات صحبت شده است به این کتاب بی نظیر مراجعه شود.

(7). بل لبثت ماه عام فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه سوره البقره 2 آیه 259.

(8). و انظر الی حمارک… کیف ننشزها ثم نکسوها لحما… سوره البقره 2 آیه 259.

 

به اشتراک بگذارید

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
  • Google Plus
  • Print
نظرات

نظر دادن