مرگ غیرت
انتشار: 20 مرد ماه 1395 ساعت 22:05 دیدگاه ها: هيچ

به گزارش گلستان بلاگ، وب سایت «حریم آسمانی» نوشت:

Untitled

سکوت اختیارکنیدبرای چنددقیقه بابت مرگ غیرت درگوشه دل وفرهنگمان

غیرت رااین روزها باخیلی چیزهاعوض کرده ایم

غیرت راداده ایم وبه جایش حسادت گرفتیم

پسرهای مابه جای اینکه به ناموس شان چادربدهند مانتوتنگ ورنگ و وارنگ میدهند
به خاطریک ساعت راه رفتن کنارش تابه بقیه نشان بدهندسلیقه خودشان را

دختربه جای اینکه غیرتی بشودوحجابش رامحکم کندتاچشم های گرسنه ازهوس خیره شان نشوند
درعوض خودرابه بدترین نحوه ممکن عرضه این نگاه هامیکنند

این هاهمه نشان ازمرگ غیرت ماست بیایم برای مرگ غیرت خودمشکی بپوشیم

به اشتراک بگذارید

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
  • Google Plus
  • Print
نظرات

نظر دادن