مجموعه ۴۰حدیث از حضرت اباعبدالله الحسین(ع)
انتشار: 20 ارد ماه 1395 ساعت 22:02 دیدگاه ها: هيچ

به گزارش گلستان بلاگ،وب سایت«طوبی گلستان» نوشت:

به گزارش طوبی گلستان؛ مجموعه ۴۰ حدیث از حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام بهمراه یک دوبیتی با مضمون آن حدیث آماده شده است . ثواب این اثر تقدیم می شود به شهدای مدافع حرم علی الخصوص شهدای مظلوم خان طومان.

thumb305-195417d11384f4d2e2b4e217016ec3d5

امام حسین علیه السلام می فرمایند:
خوبی های سازنده مثل بارش باران است که به همه ی افراد چه
خوب و چه بد می رسد.
تحف العقول/ 245
باریدن باران زخداوند احد
یک مرحمت عامه باشد ز صمد
بخشد به همه خدای عالم آری
هرچند که خوب باشداویاکه نه بد
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
برآنچه قدرت نداری حساب باز نکن و جز به اندازه ای که به
دست می آوری،نبخش.
موسوعه کلمات الحسین/ 767
از هر عملت کتاب باید
هرخیر تو را ثواب باید
بشناس توان و قدرتت را
در حد خودت حساب باید
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
غیبت، خوراک سگهای آتش است.
470/ روضه الواعظین/ 2
یک عمر تلاش و زحمت و زندگی ات
در محضر دوست طی شود بندگی ات
یک غیبت تو ز شخصی دیگر ثمرش
بنشین و ببین اساس شرمندگی ات
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کرده و به سیره و روش جدم رسول الله(صلی الله و علیه و آله و سلم) و پدرم علی بنابیطالب(علیه السلام)عمل کنم.

(89/ (مناقب بان شهر آشوب/ 4
اینگونه حسین بن علی فرموده
این سنت جد و پدر من بوده
هم امر به معروف کنم درعالم
هم نهی ز هرچه دین حق آلوده
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
مرگ باعزت ،از زندگی با ذلت برتر است.
191/ بحارالانوار/ 44
در مکتب عشق این چنین می دانند
نیکوست بمیرند وسپس این خوانند
برتر بود آن مرگ که با عزت بود
عار است که با ذلت و خفت مانند
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
ملتی که خشنودی مردم را با خشم خدا معامله کند هرگز رستگار
نخواهد شد.
382/ (بحارالانوار/ 44
بسیار بد است اینکه با خشم خدا
خوشحال کنند مردمان را ، چه بدا
برحال چنین ملت و این دولت ها
از راه خدا شوند اینگونه جدا
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
کسی که دوست دارد اجلش به تاخیر افتد و رزقش زیاد شود،
صله ی رحم انجام دهد.
91/ بحارالانوار/ 71
دوست داری عمر تو بسیار باشد بی گمان!
رزق تو افزون شود بالا رود تا آسمان!
هر دوی این آرزوها را به کاری میدهند
کن به ارحامت صله در هر مکان و هرزمان
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
از آنچه موجب عذرخواهی می شود بپرهیز زیرا مومن
بد نمی کند و عذرخواهی هم نمی کند.
(120/ (بحارالانوار/ 75
فرمود چنین سخن حسین بن علی
پرهیز کند مومنِ آن ذات جلی
از فعل بدی که عذرخواهی طلبد
این حرف بنفع ماست یک عمربلی
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
هیچکس در روز قیامت در امان نیست جز کسی که
در دنیا از خدا بترسد.
192/ (بحارالانوار/ 44
خواهی که در قیامت باشی تو در امان
باید که توشه گیری هر روز و هر زمان
ترس از خدا نما و گرد گُنه مرو
باید رویم ای دوست روزی از این جهان
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
هماناشیعه ی ما کسی است که قلبش از هرگونه آلودگی و ناپاکی و
خیانت پاک باشد.
156/ (بحارالانوار/ 65
خواهی که شوی شیعه به فرمان امامت
خواهی که پذیرند زتو هرچه عبادت
باید که نباشد به تو این ثلث رذیلت
آلودگی و پاک نبودن و خیانت
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
از ستم کردن برکسی که جز خداوند بزرگ مددکاری ندارد
پرهیز کن.
118/ (بحارالانوار/ 75
مراقب باش جان من در این کار
نگاهی کن در این مجموعه افکار
ستم هرگز مکن مخصوصاً آنکس
بجز حق کسی ندارد او مددکار
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
فرزندم ، در راه حق پایداری کن ، هرچند تلخ باشد.
77/ (بحارالانوار/ 68
حق را بشناس و پاسداری کن
تلخ است اگرتو پایداری کن
باید که عمل کنیم فرمان حسین(ع)
اینگونه امام خویش را یاری کن
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
ای مردم ! بدانید که * نیازهای مردم *به شما از نعمت های
خداست ، پس نعمتهای خداوند ، شما را خسته نکندکه
تبدیل به عذاب و گرفتاری می شود.
121/ (بحارالانوار/ 75
تو نیاز مردمان را بنگر به چشم نعمت
زخدا بخواه این را و بکوش بهر عزت
نشوی ملول و خسته که عذاب میفرستد
نعمات را نبینی بشوند جمله ذلت
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
درمانده ترین مردم کسی است که از دعا کردن عاجز باشد.
294/ (بحارالانوار/ 93
درمانده شود هرآنکه از کوی دعا
بیرون رود و شوداز این بحرجدا
هرچیز که خواهی به توسل بدهند
ازباب دعا راه بجو سوی خدا
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
شما را به تقوای الهی سفارش می نمایم زیراخداوند ضمانت کرده
است برای تقوا پیشگان خوبی ها را جایگزین بدی ها کند.
(120/ (بحارالانوار/ 75
تقوای شما ببین چه نیکوست
ضامن شده کیست؟حضرت دوست
هر فعل بد تو خوب گردد
این مرحمت از محبت اوست
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
مانند کسی عمل کن که باور دارد در قبال گناهان خود مجازات
خواهد شد و در ازای کردار نیک خود ، پاداش خواهد گرفت.
127/ (بحارالانوار/ 75
آنگونه عمل کن که بدانی به حساب
هر نیک و بدت نوشته آید به کتاب
برحسن عمل جزا پاداش دهند
برکرده ی بد نیز مجازات و عذاب
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
بخیل ترین مردم کسی است که از سلام کردن بخل ورزد.
295/ (بحارالانوار/ 90
یک جمله بگویمت بدان حسن ختام
شیرین تر از این نبوده در هیچ کلام
دانی چه کسی بخیل باشد به جهان
آنکس که نداد پاسخت را به سلام
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
اگرصد فرزند هم می داشتم دلم می خواست همه را علی بنامم.
212/ (بحارالانوار/ 44
این جمله چقدر خوب و نیکوست
مطلوب هر آنکس که خدا جوست
من نام علی به صد پسر را
از عمق وجود دارم اش دوست
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
ذلت و خواری از ما بدور است.
اللهوف/ 97
یک جمله ء نغز و یادگاری
تاهست جهان،بماند آری
در صفحه روزگار بنوشت
دوراست زما ذلت وخواری

امام حسین علیه السلام می فرمایند:
خدایا ! تو تکیه گاه من در همه ی سختی ها و امید من در همه ی
مشکلات و گرفتاریهایی
94/ التهذیب/ 3
در سختی کارها کنارم هستی
در جمله ء مشکلات یارم هستی
امیدی و تکیه گاه من ای الله
آری بخودت قسم نگارم هستی
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
هرکس بخواهد با نافرمانی و معصیت خدا به آرزو و هدفی برسد،
آرزویش بر باد خواهد رفت و زودتر گرفتار آنچه می ترسد
خواهد شد.
120/ بحار الانوار/ 75
هرگز نرسی به آنچه خواهی
کز کار گُنه روی به چاهی
برباد دهی تو آرزویت
یاحاصل آن شود تباهی
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را
جز ملامت نمی دانم.
381/ بحارالانوار/ 44
بر پیرو مکتب امامت
شد مرگ نشانه ی سعادت
یک عمر تحمل ستمگر
حاصل نبود بجز ملامت
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
چون دوران آزمایش فرا رسد ، دینداران اندک شوند.
تحف العقول/ 245
در اوج سرور جمع یاران چو یم است
هرچند در این جمله نشانی ز غم است
می گویمت اینگونه که دانی ای دوست
در لحظه ی کار زار دیندار کم است
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
اگر دین ندارد ، و از روز جزا نمی هراسید ،
در دنیای خود آزاده باشید.
(51/ (بحارالانوار/ 45
هان خانه ی تان ز جور آباد
تا روز ابد مباد دلشاد
ای مردم اگر که دین ندارید
بر روی زمین شوید آزاد
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
آنکس که تو را دوست دارد تو را از – فساد- نهی می کند و
آنکس که تو را دشمن دارد ، تو را تحریک می کند.
128/ بحارالانوار/ 75
از جمله صفات نیک یک دوست
این است که با تو صاف و یک روست
گیرد جلوی فساد و هر ظلم
مانع نشود بدان که راسوست
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
عقل انسان ، کامل نمی شود ، مگر با پیروی از حق.
75/ بحارالانوار/ 127
دریای علوم و شوق ساحل
خواهی که شوی تو نیز کامل
با پیروی از حق است برخیز
رو همره بندگان عاقل
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
درس و مذاکره علمی ، بارور شدن معرفت است.
128/ بحارالانوار/ 75
در باغ هزار نخل برپاست
این مساله ای شبیه دنیاست
گفتند زعلم و گفت آری
با معرفت این درخت زیباست
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
کسی که بخشش و عطایت را پذیرفت ،
تو را بر بخشندگی یاری نموده است.
127/ بحارالانوار/ 75
گر ازکرمت رسید کاری
با بخشش خود محبت آری
آنکس که ز تو پذیرد ای دوست
او نیز تو را نموده یاری
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
گریه از خوف خدا ، باعث نجات از آتش دوزخ است.
245/ بحارالانوار/ 11
برما برسد زمانه و وقت ممات
خواهیم همه ز حول آتش چونجات
این نکته بگویمت بدانی ای دوست
از خوف خدا به گریه دادند برات
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
رضایت خداوند در رضایت ما اهل بیت (علیهم السلام) است.
44/ بحارالانوار/ 366
طلعت خورشید به ما می دهند
عطر خوش عشق ز ما می دهند
گوشه چشمی نگرند اهل بیت(علیهم السلام)
حضرت معبود رضا می دهند
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
هر که روز عاشورا روز سوگواری و اندوه و گریه اش باشد خداوند
عزوجل روز قیامت را روز شادی و سرور او قرار دهد.
44/ بحارالانوار/ 284
در راه خدا چو خون خود را دادی
اینگونه شدی تو سرور آزادی
گریم ز داغ تو در آن عاشورا
زان گریه ی مادهد جزایش شادی
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
کسی که اندوه و گرفتاری مومنی را بر طرف سازد
خداوند غمهای دنیا و آخرتش را می زداید.
75/ بحارالانوار/ 121
غم از دل مومنین تو بردار
اینگونه بکوش در همین کار
دانی چه شود نتیجه ی آن
غمهای تو می برد همان یار
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
ای مردم ! کسی که سخاوت داشته باشد ، آقا شود
و کسی که بخل ورزد پست شود.
(78/ (بحارالانوار/ 121
خوش بخت هرآنکه کرد عادت
معروف شود چو بر سخاوت
آقا شود او ، ولی چه بدبخت
بیچاره بخیل زآن حسادت
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
همنشینی با گنهکاران ، خطر گناه را در پی دارد.
75/ بحارالانوار/ 123
بیدار شو ای عزیز بیدار
هشدار دهم تو را به اصرار
هرگز منشین تو با گنهکار
دارد خطر گناه در کار
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
تجربه های زیاد ، مایه ی فزونی عقل است.
75/ بحارالانوار/ 128
خواهی برسی به دانش و آگاهی
مشهور شوی به اینکه یک دانایی
با تجربه ها بدست می آید آن
افزوده نما خودت به این دارایی
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
خدایا ! چه یافت آنکه تو را گم کرد؟
و چه گم کرد آنکه تو را یافت ؟
(دعای عرفه)
ای خدا-ای آنکه از لطفت مدام
می رسد برجان ما هردم پیام
هرکه یابد جزتوسودی کی برد؟
نکته ای بسیار بود این خود ، تمام !
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
برای مومن،شایسته نیست که ببیند کسی خدا را معصیت می کند و
از آن جلوگیری ونهی نکند.
(دعای عرفه)
حیف است لبت به نور حق تر نکنی
اینگونه حدیث عشق از بر نکنی
شایسته ی تو نبوده ای مومن حق
بینی گنهی و نهی منکر نکنی
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
کور باد چشمی که تو را مراقب و نگهبان خود نبیند.
(دعای عرفه)
باید که شویم تیز و حساس
هرلحظه به مرزبانی و پاس
غافل نشویم و چشم بندیم
یک لحظه شویم قوم خناس
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
از نشانه های عالم آن است که گفتار خود را خوب بسنجد و بررسی
نماید و از حقایق علوم و فنون نظری آکاه باشد.
119/ بحار الانوار/ 78
در باغ پراز گل و شقایق
آگاه ز دانش و حقایق
آن عالم نکته سنج باشد
تدبیر سخن کند دقایق
امام حسین علیه السلام می فرمایند:
قناعت ، مایه ی آسایش تن است.
128/ بحار الانوار/ 78
آن کس که بود اهل شجاعت
یک روز کند مرا شفاعت
فرمود که آسایش تن را
خواهی تو بکوش در قناعت

انتهای پیام/

به اشتراک بگذارید

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
  • Google Plus
  • Print
نظرات

نظر دادن