فراماسونها کیستند؟
انتشار: 28 آذر ماه 1394 ساعت 15:09 دیدگاه ها: هيچ

به گزارش گلستان بلاگ،وبلاگ «اریان بلاگفا» نوشت:

ماسونیسم(1)
http://axgig.com/images/65600449016177449224.jpg
(ماسون) یعنى بناء(2).

(ماسونیسم) حزبى است مخفى که فقط بخاطر ریشه کن ساختن ادیان، اخلاق و دولتها به حساب یهود، تأسیس شده است.

مطالب این بخش از کتاب (اسرار الماسونیه) تألیف ژنرال جواد رفعت ایلخان مى‏باشد.

الف ـ تعریف حزب:

ماسونیسم حزبى است مخفى که تا به حال کسى از مقرّرات و قوانین آن اطلاع نداشته و در هیچ کتابى راجع به آن مطلبى نوشته نشده است(3).

عقائد رموز و اشارات ما به لغت مصرى فرعونى است، که به وسیله بنى اسرائیل به ما ارث رسیده است(4).

ب ـ هدف حزب:

حزب ماسونى نباید به یک دولت، یا دو دولت اکتفا نماید بلکه تمام دولتهاى جهان را باید تحت سیطره خود قرار دهد براى رسیدن به این هدف در ابتدا لازم است دین و علماء دین را که یگانه دشمن ما هستند نابود کنیم(5).

برادران عزیز، علماء دین مى‏خواهند بر امورات دنیوى ما نیز چیره شوند و این وظیفه ما است که تز آزادى مذهب را در اذهان مردم بگنجانیم و آنها را از دور علماء پراکنده کنیم.

دین را که یگانه دشمن بشریّت است باید نابود کرد چون باعث جنگها، جدالها، کشتارها و همه کشمکشهاى مردمى مى‏باشد.

 

08865
برادران عزیز، تا مى‏توانید قانون و مقرّراتى جعل کنید تا این که مجالى براى دستورات و قوانین دین و مذهب باقى نماند، زیرا حاکمیّت علماى دین را تا مى‏توانیم از بین برده و کار دین و دینداران و مؤمنین را با خدا یکسره کنیم(6).

حزب ماسونى، در چندین سال اخیر نقشهاى مهمّى در سیاست اروپا داشته است(7).

افراد این حزب نباید به هیچ دینى معتقد باشند(8).

فرد ماسونى ممکن است (وطن‏پرست) باشد، ولى به شرط آن که پاى بند به مقرّرات حزب ماسونى باشد.

افراد این حزب مى‏توانند کارمند دولت، وکیل مجلس و یا رئیس جمهور بشوند، به شرط آن که بدون مشورت با مجلس ماسونى کارى انجام ندهند و از هدف ماسونیسم نباید دور شوند(9).

اگر فرد ماسونیسم، زمامدار مملکتى شد، بقیه افراد حزب را باید در کنار خود به مقامات عالیه برساند(10).

ماسونیسم، حزبى است مخفى که هدفش نشر افکار و عقائد خود و چیره شدن بر جهان و جهانیان است و اگر گروهى افکار ما را قبول کنند سبب راحتى ما مى‏گردند(11).

ماسونیسم یگانه حزبى است که با ادیان، عقائد و مقدّسات دینى سخت مبارزه مى‏کند(12).

هدف ما این است که دولتها و ملّتها را بر پایه انکار خدا تأسیس کنیم(13).

هدف ماسونیسم برپائى نظام جمهورى لامذهب بودن در جهان مى‏باشد(14).

آنها براى رسیدن به اهداف خود بایستى تشکیلات خانواده را به هم زنند و اصول اخلاقى جامعه را کاملاً بدون داشتن دین و اهمیّت دادن به ناموس و اخلاق حسنه تربیت کنند. البته این کار در مرحله اوّل مشکل به نظر مى‏رسد ولى چون در میان آنها میل به شهوت و لاابالى گرى فطرى و طبیعى است از این رو شاید چندان هم مشکل نباشد.

افراد حزب را با مقامهاى بالا در حزب، فریب داده و آنها را به ناهمواریهاى زندگى آشنا مى‏سازند، تا از زیر بار حزب شانه خالى نکنند.

یکى از اهداف بزرگ مهم آنها این است که تشکیل خانواده را جدّى نگرفته و اهمیتى به رفع مشکلات خانواده نمى‏دهند گرچه همه نقشه‏هاى آنها نقش برآب خواهد شد.

طبیعت انسان میل به محرمات و شهوترانى است و این وظیفه ما است که درجه حرارت شهوت را در جامعه بالا ببریم، تا اینکه به تمام مقدّسات خود کافر گردند.

تنها از این راه مى‏توان افراد را براى ورود و جذب در حزب آماده کرد(15).

انسان بایستى بر خداوند، خود چیره شده و علیه او اعلام جنگ کند.

آسمانها را مانند ورق کاغذ، پاره پاره کند(16).

الحاد و شرک به خداوند، یکى از مفاخر این حزب است.

و شعارهاى آنها این است که زنده باد مردان و زنان دلیرى که به اصلاح دنیاى خویش پرداختند و منتظر آخرت نشدند(17).

به زودى باید مؤمنین، دینداران و متدیّنین را اعدام کرد و بدین وسیله بر عقائد باطله آنها پیروز شد(18).

فراموش نکنید، ما از دشمنان حقیقى ادیان هستیم(19).

یکى از ذخیره‏هاى پرارزش بشر این است که پاى بند هیچ عقیده‏اى نباشد. آنچه مردم به آن عقیده دارند از ترشحات فکر و اندیشه‏هاى انسان است، مغز انسان است که حقیقت را مى‏تراشد و بخورد دیگران مى‏دهد و بر ما است که از این حقیقت منتهاى استفاده را بکنیم. جمال و زیبائى و الحاد در همین است و این تنها هدف گمراهى و اساس بین ریشه الحاد است(20).

هدف تنها این نیست که بر (متدینین) غالب شویم بلکه هدف ما نابود ساختن آنها است(21).

نتیجه جنگى که بر علیه (دین) آغاز کرده‏ایم، جدائى دین از سیاست است(22).

تمام قوانین سیاسى و اجتماعى را کنفرانسهاى ماسونى وضع مى‏کند(23).

به زودى ماسونیسم جاى ادیان را گرفته و (مساجد و معابد) آنها تبدیل به (محفلهاى) ماسونى خواهد شد.

وقتى (البرت بایک) فوت کرد و به جاى او آقاى (لمى) رئیس حزب انتخاب شد، عکس (مسیح) را بر سر در قصر (ماسونیسم) نصب کرده و در زیر آن عکس چنین نوشتند: پیش از آن که این مکان را ترک گوئید بر صورت این شیطان خائن آب دهان بیاندازید(24).

زمینه براى انقلاب (مارکس) آماده است، فقط باید با (کارگران) هم صدا شده و اعلان انقلاب کنیم و حتما این انقلاب پیروز خواهد شد، زیرا ما (قوّه متفکّره) اجتماع هستیم و کارگران (قوّه مادى) اجتماع مى‏باشند، وقتى این دو قوّه باهم جمع بشوند اضطراب و انقلاب بزرگى به وجود خواهد آمد(25).

افراد حزب ماسونى اکثریّت دستگاه حاکمه فرانسه را تشکیل مى‏دهند(26).

آزادى پدران به اصطلاح (مقدس) مصالح ما را تهدید مى‏کند(27).

سالخوردگان را اهمیّت نداده و نسل جوان را دریابید، سعى کنید نوجوانان و جوانان را به مجالس خود جلب کنید، تا تعالیم حزب را در کودکى و جوانى بیاموزند(28).

انطباعات دوران کودکى، هرگز فراموش نمى‏شود و باید افکار خود را در آن دوران به جوانان تزریق نمائیم و آنها را دور از دین و خدا و مقدّسات تربیت کنیم(29).

1 ـ دائره المعارف بریتانیا (Encyclopaedia Britanica 1911 Masonism).

2 ـ اصل الماسونیه، تألیف عوض الخورى، صفحه 35 (The origin of Masonism).

3 ـ الخطب الاربع، محفل السلامه الماسونى.

4 ـ همان مدرک.

5 ـ کنفرانس شرق اعظم، سال1923 م.

6 ـ نشریّه محفل ماسونى فرانسوى بزرگ، سال1922.

7 ـ مجله الشرق الکبیر.

8 ـ مذاکرات کنفرانس ماسونى فرانسوى در سال1897.

9 ـ البناء الماسونى، سال1889.

10 ـ کنفرانس محافل ماسونى، سال1884.

11 ـ کنفرانس مشرق اعظم فرانسوى، سال1923.

12 ـ مجله آکاسیا، ایتالیا، سال1904.

13 ـ کنفرانسى که به یادبود اعلامیه حقوق بشر در سال1889 تشکیل شد.

14 ـ کنفرانس ماسونیسم جهانى، سال1900.

15 ـ از سخنرانى ماسونى بزرگ آقاى (بیکزتو) در سال1921.

16 ـ از سخنرانى (لیفرج) در سال1965.

17 ـ (انه بانزنت)، صفحه2 ، لندن سال1882.

18 ـ محفل ماسونى بزرگ ، سال1922.

19 ـ مظاهر کنفرانسى ماسونى، سال1911.

20 ـ جین جیرس، سال1895.

21 ـ مذاکرات کنفرانس ماسونى جهانى، سال1900.

22 ـ مجله آکاسیا، سال1903.

23 ـ نشریّه دانشگاه (نانسى) فرانسوى، سال1903.

24 ـ مشرق ماسونى اعظم.

25 ـ مجله آکاسیا، سال1903.

26 ـ کودو، وزیر سابق فرانسوى، در کنفرانس1964.

27 ـ نشریه مشرق اعظم، سال1903.

28 ـ از تعالیم ماسونیسهاى آزاد (Freemasonery).

29 ـ از تعالیم (فیلنى) ماسونى.

 

به اشتراک بگذارید

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
  • Google Plus
  • Print
نظرات

نظر دادن