خواستم بهشون گل بدم، یکی چشم نداشت گل و ببیند، یکی دست نداشت گل را بگیره
انتشار: 27 ارد ماه 1395 ساعت 23:02 دیدگاه ها: هيچ

به گزارش گلستان بلاگ،وب سایت«هوران» نوشت:

روز جانباز
خبرگزاری تسنیم/ عکس: محمد نسایی

محمد نسائی عکاس خبرگذاری بین المللی تسنیم: خواستم بهشون گل بدم، یکی چشم نداشت گل و ببیند،

34b4bbf9-7cb6-4e11-8d2e-23b4479d3887

یکی دست نداشت گل را بگیره، من دیگه نای نداشتم و عکس گرفتم هی عکس گرفتم…
هوران: علیرضا رهدار جانباز ۷۰ درصد (نابینا و قطع دو دست) متولد ۱۳۴۳ در تاریخ ۱۳۶۶ در منطقه جنگی کوش خوزستان مجروح شده است و عقیل اوخلی جانباز ۵۰ درصد (نابینا) متولد ۱۳۳۷ در سال ۱۳۶۵در عملیات کربلای ۱ مجروح شده عقیل یک تخریبچی جنگ بوده است .امروز به مناسب روز جانباز هر دو بر سر مزار همرزمانشان در گلزارشهدای گرگان حاضر شدند و با آنها تجدید پیمان کردند.

علیرضا رهدار جانباز 70 درصد (نابینا و قطع دو دست) متولد 1343 در تاریخ 1366 در منطقه جنگی کوش خوزستان مجروح شده است
علیرضا رهدار جانباز 70 درصد (نابینا و قطع دو دست) متولد 1343 در تاریخ 1366 در منطقه جنگی کوش خوزستان مجروح شده است
علیرضا رهدار جانباز 70 درصد (نابینا و قطع دو دست) متولد 1343 در تاریخ 1366 در منطقه جنگی کوش خوزستان مجروح شده است
علیرضا رهدار جانباز 70 درصد (نابینا و قطع دو دست) متولد 1343 در تاریخ 1366 در منطقه جنگی کوش خوزستان مجروح شده است
علیرضا رهدار جانباز 70 درصد (نابینا و قطع دو دست) متولد 1343 در تاریخ 1366 در منطقه جنگی کوش خوزستان مجروح شده است
علیرضا رهدار جانباز 70 درصد (نابینا و قطع دو دست) متولد 1343 در تاریخ 1366 در منطقه جنگی کوش خوزستان مجروح شده است
علیرضا رهدار جانباز 70 درصد (نابینا و قطع دو دست) متولد 1343 در تاریخ 1366 در منطقه جنگی کوش خوزستان مجروح شده است.
عقیل اوخلی جانباز 50 درصد (نابینا) متولد 1337 در سال 1365در عملیات کربلای 1 مجروح شده عقیل یک تخریبچی جنگ بوده است
علیرضا رهدار جانباز 70 درصد (نابینا و قطع دو دست) متولد 1343 در تاریخ 1366 در منطقه جنگی کوش خوزستان مجروح شده است و عقیل اوخلی جانباز 50 درصد (نابینا) متولد 1337 در سال 1365در عملیات کربلای 1 مجروح شده عقیل یک تخریبچی جنگ بوده است .امروز به مناسب روز جانباز هر دو بر سر مزار همرزمانشان در گلزارشهدای گرگان حاضر شدند و با آنها تجدید پیمان کردند.
علیرضا رهدار جانباز 70 درصد (نابینا و قطع دو دست) متولد 1343 در تاریخ 1366 در منطقه جنگی کوش خوزستان مجروح شده است و عقیل اوخلی جانباز 50 درصد (نابینا) متولد 1337 در سال 1365در عملیات کربلای 1 مجروح شده عقیل یک تخریبچی جنگ بوده است .امروز به مناسب روز جانباز هر دو بر سر مزار همرزمانشان در گلزارشهدای گرگان حاضر شدند و با آنها تجدید پیمان کردند.
علیرضا رهدار جانباز 70 درصد (نابینا و قطع دو دست) متولد 1343 در تاریخ 1366 در منطقه جنگی کوش خوزستان مجروح شده است و عقیل اوخلی جانباز 50 درصد (نابینا) متولد 1337 در سال 1365در عملیات کربلای 1 مجروح شده عقیل یک تخریبچی جنگ بوده است .امروز به مناسب روز جانباز هر دو بر سر مزار همرزمانشان در گلزارشهدای گرگان حاضر شدند و با آنها تجدید پیمان کردند.
علیرضا رهدار جانباز 70 درصد (نابینا و قطع دو دست) متولد 1343 در تاریخ 1366 در منطقه جنگی کوش خوزستان مجروح شده است و عقیل اوخلی جانباز 50 درصد (نابینا) متولد 1337 در سال 1365در عملیات کربلای 1 مجروح شده عقیل یک تخریبچی جنگ بوده است .امروز به مناسب روز جانباز هر دو بر سر مزار همرزمانشان در گلزارشهدای گرگان حاضر شدند و با آنها تجدید پیمان کردند.
علیرضا رهدار جانباز 70 درصد (نابینا و قطع دو دست) متولد 1343 در تاریخ 1366 در منطقه جنگی کوش خوزستان مجروح شده است و عقیل اوخلی جانباز 50 درصد (نابینا) متولد 1337 در سال 1365در عملیات کربلای 1 مجروح شده عقیل یک تخریبچی جنگ بوده است .امروز به مناسب روز جانباز هر دو بر سر مزار همرزمانشان در گلزارشهدای گرگان حاضر شدند و با آنها تجدید پیمان کردند.
علیرضا رهدار جانباز 70 درصد (نابینا و قطع دو دست) متولد 1343 در تاریخ 1366 در منطقه جنگی کوش خوزستان مجروح شده است و عقیل اوخلی جانباز 50 درصد (نابینا) متولد 1337 در سال 1365در عملیات کربلای 1 مجروح شده عقیل یک تخریبچی جنگ بوده است .امروز به مناسب روز جانباز هر دو بر سر مزار همرزمانشان در گلزارشهدای گرگان حاضر شدند و با آنها تجدید پیمان کردند.
عقیل اوخلی جانباز 50 درصد (نابینا) متولد 1337 در سال 1365در عملیات کربلای 1 مجروح شده عقیل یک تخریبچی جنگ بوده است
عقیل اوخلی جانباز 50 درصد (نابینا) متولد 1337 در سال 1365در عملیات کربلای 1 مجروح شده عقیل یک تخریبچی جنگ بوده است
عقیل اوخلی جانباز 50 درصد (نابینا) متولد 1337 در سال 1365در عملیات کربلای 1 مجروح شده عقیل یک تخریبچی جنگ بوده است
عقیل اوخلی جانباز 50 درصد (نابینا) متولد 1337 در سال 1365در عملیات کربلای 1 مجروح شدهعقیل یک تخریبچی جنگ بوده است
.
علیرضا رهدار جانباز 70 درصد (نابینا و قطع دو دست) متولد 1343 در تاریخ 1366 در منطقه جنگی کوش خوزستان مجروح شده است و عقیل اوخلی جانباز 50 درصد (نابینا) متولد 1337 در سال 1365در عملیات کربلای 1 مجروح شدهعقیل یک تخریبچی جنگ بوده است .امروز به مناسب روز جانباز هر دو بر سر مزار همرزمانشان در گلزارشهدای گرگان حاضر شدند و با آنها تجدید پیمان کردند.

به اشتراک بگذارید

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
  • Google Plus
  • Print
نظرات

نظر دادن