حجاب یعنی آلوده نشوی و آلوده نسازی
انتشار: 14 دی ماه 1395 ساعت 14:10 دیدگاه ها: هيچ

به گزارش گلستان بلاگ، وب سایت «حریم آسمانی» نوشت:

7787

سلام
.
.
نمی گویم از زندگی دنیا بهره نگیر و لذت نبر.می گویم در این باتلاق فرو نرو و غرق نشو . سوار و مسلط باش و سعی کن که لذت ها و خوردن ها و خوابیدن ها و شادی ها و رنج های تو در برنامه ی تو باشد و روی حساب و نقشه باشد تا همین کارهای عادی با این انگیزه و هدف باعث حرکت و وسیله ی قرب تو باشد.مؤمن لذت می برد و عمیق ترین لذت ها را می برد به شرط آنکه به تمامی وجودش برسد و به تمامی نیازهایش فکر کند.وگر نه مثل کسی می ماند که غذا برداشته و از تشنگی به مرگ می رسد.
.
تو سعی کن امیر دنیا باشی نه اسیر آن.اگر بخواهی امیر باشی و در باتلاق نمانی باید هدف را فراموش نکنی و از حرکت چشم نپوشی.باید سنگ راه دیگران نباشی وگرد و خاک بلند نکنی در زن جلوه کردن ها و خودنمایی ها ریشه دار است. می خواهد چشم ها را به خودش جلب کند وزبان ها را به دنبال خود بکشد مواظب باش اسیر چشم ها و زبان ها نشوی وسعی کن تا به گونه ای حرکت کنی که خلق خدا را گرفتار حالت ها و رفتارت نسازی وآن هارا اسیر ننمایی که اگر کسی آلوده شد این آلودگی دامان تو را می گیرد وتو را رها نمی سازد.
.
حجاب یعنی همین دقت در برخوردکه آلوده نشوی وآلوده نسازی که اسیر نشوی و اسیر ننمایی. حجاب فقط این نیست که زن خود را بپوشاند که زن ومرد هر دو باید در این دنیایی که راه است و میدان حرکت است وکلاس و کوره است سنگ راه نباشند و دیگران را در خود اسیر نسازند و چشم ها و دل ها را نگه ندارند و در دنیا نمانند.
.
تو با این برنامه ی فراغت و معاشرت تو با این خودسازی و سازندگی می توانی همسر خوبی باشی که انسان سازنده در هر کجا که باشد کارساز و آموزگار است. سعی کن تا حالت ها و حرف ها و نگاه هایت دنیا و لذت ها وسرگرمی ها را در دلها بزرگ نکند و آن ها را از حرکت باز ندارد.
.
کتاب نامه های بلوغ استاد صفایی حائری

به اشتراک بگذارید

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
  • Google Plus
  • Print
نظرات

نظر دادن