مراسم استقبال و تشییع پیکرهای مطهر 13 شهید غواص و خط شکن عملیات کربلای 4
ساعت 5/30 بعد از ظهر روز پنج شنبه مورخ 15 مرداد 94 از میدان شهرداری کردکوی