تیر سه شعبه
انتشار: 28 مهر ماه 1395 ساعت 15:07 دیدگاه ها: هيچ

به گزارش گلستان بلاگ، وب سایت «حریم آسمانی» نوشت:

26

💢حاج آقاے قرائتے زیبا گفتند :👌

تیر سہ شعبہ یعنے چہ ؟🤔

تیر سہ شعبہ بہ گلوے علے اصغر زدند.

فرمودند:

تیر سہ شعبہ همین ڪارهایے است

ڪہ ما در ڪوچہ و خیابان انجام دهیم😥

👈همین بد حجابے ‼️

✋سہ شعبہ دارد !🏹

1⃣یڪ شعبہ اش این است 🏹

↩️ڪہ خودمان گناہ مے ڪنیم😐

2⃣یڪ شعبہ این است🏹

↩️ڪہ دیگران را بہ گناہ انداختیم😰آن جوانے ڪہ بہ گناہ مے افتد دراین فضا بہ گناہ مے افتد🙁

3⃣یڪ شعبہ🏹

قلب امام زمان است 😭😭

ڪہ ما نشانہ گرفتیم🎯

😱واے برما ……😭😭

به اشتراک بگذارید

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
  • Google Plus
  • Print
نظرات

نظر دادن