تک تکشان محاسبه می شود …
انتشار: 14 مرد ماه 1394 ساعت 16:05 دیدگاه ها: ۲ تا

به گزارش گلستان بلاگ،وبلاگ «نسل سومی ها» نوشت:

در قیامت نوبت حساب و کتاب
مِثقالَ ذَرّه هاست!
درشت ها که حساب کردن ندارند !
مِثقالَ ذَرّه که میگویند
یعنی همان چند لحظه ای که
بوی عطر تو تمام مردی را
بهم میریزد !
مِثقالَ ذَرّه که میگویند
یعنی همان چند لحظه ای که
با ناز و عشوه برای نامحرمی میخندی
ولی فکرش ساعت ها درگیر همان
یک لبخند است !
مثقالَ ذَرّه
یعنی همان چند لحظه ای که
حواست به حجابت نیست
و جوانی نیز در آن حوالی است !
 مِثقالَ ذَرّه
حساب و کتاب زمانی است که
با شوهرت بلند میخندی
و دختر مجردی هم در حال شنیدن است !
مِثقالَ ذَرّه
حساب کردن زمانی است که
در پایان صحبت هایت با نامحرم
از روی ادب جانم و قربانت میپرانی
و رابطه ای را به همین اندازه سرد میکنی !
مِثقالَ ذَرّه
یعنی همان چند لحظه ای که
با فروشنده خیلی صمیمی میشوی ..
قدر این ها پیش ما خیلی کوچک است
و به حساب نمی آید !
اما مِثقالَ ذَرّه که میگویند
همین هاست !
همین کارهای کوچکی که
مثل ضربه ی اول دومینو خیلی کوچک است
اما انتهایش را روزی که پرده ها کنار رفت
خواهیم دید !

به اشتراک بگذارید

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
  • Google Plus
  • Print