تفسیر ریاضے قرآن و نابودے اسرائیل
انتشار: 27 بهم ماه 1394 ساعت 19:11 دیدگاه ها: هيچ

به گزارش گلستان بلاگ،وبلاگ «اریان بلاگفا» نوشت:

تفسیر ریاضیاتی قرآن به نابودی اسرائیل در سال 2022 میلادی اشاره می‌کند.
حروف و اعداد در قرآن به‌ صورت حکیمانه و حساب‌شده‌ای به‌کار رفته است. هم در ترتیب چیدمان سوره‌ها و آیات حکمتی است و هم در تعداد حروف.هم با زبان حروف حرف می‌زند و هم با زبان ریاضی و اعداد.
کاربرد گسترده این همه اعداد در قرآن بدون شک گویای مطالب و اسراریست. شاید مهمترین پیش‌بینی قرآن خبر فساد و طغیان دوباره بنی اسرائیل و اضمحلال مجدد آن بدست با کفایت حضرت مهدی(عج) باشد که به تشکیل حکومت آن حضرت در سراسر گیتی منجر خواهد شد. چیدمان کلمات در آیات قرآن بسیار حساب شده و معنادار است.

1277376_170
اسراء هفدهمین سوره قرآن است و نام دیگر آن بنی اسرائیل است که در سال 621 میلادی نازل شده است. در این سوره که بخش عمده آن مربوط به سرنوشت بنی اسرائیل است خداوند علیم پرده از راز بزرگی بر می‌دارد.

آیات مربوط به بنی اسرائیل و سرنوشت آن، از آیه دوم سوره اسراء آغاز و در آیه 104 خاتمه می‌یابد. اگرچه در این میان به مسایل دیگری هم اشاره شده اما سیاق کلام و محور بحث بنی‌اسرائیل است.
در این آیات خداوند به بنی‌اسرائیل وعده داده است که در صورت فساد مجدد در ارض، زمان وعده دیگر خدا خواهد رسید و بنی‌اسرائیل از هم خواهد پاشید.

اما آیا می‌توان از شاه کلید بدست آمده از مطالعه خبرهای غیبی دیگر خدا، به جزئیات خبر زوال بنی اسرائیل و زمان وقوع آن پی برد یا نه؟!

بدین منظور از کلمه “وآتینا” در آیه 2 تا کلمه لفیفا در آیه 104 را می‌شماریم.
از شمارش این کلمات بدست می‌آید که تعداد آنها درست 1443 کلمه است. از آنجا که در سوره کهف هر کلمه نمایانگر یک سال است به این نتیجه می‌رسیم که ممکن است عدد 1443 به سال سقوط اسرائیل اشاره داشته باشد. اگر خداوند بعد از کلمه لفیفا به عدد 1443 اشاره می‌کرد، مانند آنچه در سوره کهف بکار برد، دیگر شکی باقی نمی‌ماند که قرار است زوال بنی اسرائیل در سال موعود اتفاق بیافتد.

اما حال که خداوند به سال مورد نظر اشاره نکرده است؛ سوال اینست که آیا با کشف فرمول فوق که در موارد دیگر کارآیی خودش را نشان داده و با دقت تمام جواب داده است و دقیقا از نظر زمانی درست از آب در آمده است، اینجا نیز به همان فرمول می‌توان اعتماد کرد یا خیر؟!

 

سوال اینست که آیا با کشف فرمول فوق که در موارد دیگر کارآیی خودش را نشان داده و با دقت تمام جواب داده است و دقیقا از نظر زمانی درست از آب در آمده است، اینجا نیز به همان فرمول میتوان اعتماد کرد یا خیر؟!

پاسخ اینست که قطعا فرمول استفاده شده در تمام موارد مشابه قابل استفاده است. همانطور که اگر در آیات مربوط به سوره کهف حتی اگر به عدد 309 اشاره نمی‌شد، با شمارش کلمات آن می‌توانستیم طول زمانی آنرا بدست بیاوریم؛ اینک نیز که به فرمول مربوطه دست یافته‌ایم با محاسبه کلمات مربوط به سرنوشت بنی اسرائیل می‌توان به سال سرنوشت ساز زوال آنان دست یافت.

اما اگر این عدد فقط در همین یک مورد استخراج می‌شد، می‌شد آن‌ را تصادف تلقی کرد و به حدس و گمان توجه نکرد. اما وقتی در محاسبات مختلف در این دو سوره شریفه دوباره و چند باره این عدد یا معادل تقویمی آن در موارد مختلف و به انحاء گوناگون ظاهر می‌شود، راه بر هر شک و ریبی مسدود و حقیقت آیات آشکار می‌شود.

در یکجا به عدد 1443 می‌رسیم و در جای دیگر به عدد 1401 و در محاسبه دیگر به 2022 و در مورد دیگر به عدد 5782.
در آغاز این اعداد بی‌ربط به‌ نظر می‌رسند اما وقتی تقویم را می‌گشاییم، می‌بینیم شگفتا که تمامی این اعداد شماره سال مخصوصی است در آخر الزمان و هرکدام معادل دیگریست.

یعنی سال 1443 هجری قمری مساوی با سال 1401 هجری شمسی و مصادف با سال 2022 میلادی و مقارن با سال 5782 عبری است.
شگفت‌آورتر آنکه حتی از نظر حساب جمل نیز سال 1401 معادل با حروف تلفظ عربی سال 2022 است.

از ظهور اعداد فوق که اشاره به سال مخصوصی در آخر الزمان است و هر عدد مورد استفاده یکی از ادیان الهی است؛ به این نتیجه می‌رسیم که خداوند با استفاده از این اعداد به همان سال مخصوص اشاره می‌کند و از اینکه این اعداد درست از محاسبه همان آیاتی بدست می‌آید که در آن به متلاشی شدن بنی‌اسرائیل و ظهورحضرت مهدی(عج) و استقرار حکومت عدل جهانی اشاره شده است؛دیگر برای هر انسان متفکری چاره‌ای جز پذیرش این واقعیت نمی‌ماند که خداوند این سال را سال تنبیه بنی اسرائیل قرار داده است.
دست کم به این نتیجه می‌رسیم که قرار است در این سال اتفاق بزرگی بیفتد.

 
اما شاه بیت غزل خداحافظی بنی اسرائیل آخرین جمله در آیه 104 اسراء است.
«وقلنا من بعده لبنی إسرءیل اسکنوا الأرض فإذا جاء وعد الاءخره جئنا بکم لفیفا»؛

اگر این قسمت از آیه 104 را نیز با حساب ابجد محاسبه کنیم، عدد 2022 ظاهر می‌شود که معادل میلادی سال 1401 هجری شمسی است.
دلیل اینکه تنها این قسمت از آیه را جدا می‌کنیم، اینست که خداوند خود با بکارگیری حرف فاصله (ف) این فاصله را ایجاد کرده است.

سوره اسراء هفدهمین سوره قرآن است. سوره حمد را کلید قرآن خوانده‌اند. فاتحه به معنی بازکننده است، نه آغاز کننده. اسم دیگر سوره حمد در قرآن سبع المثانی است. که خداوند فرمود: «و آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم». حمد سبع المثانی است از آنرو که هفت آیه دارد و در هر نماز دوبار تکرار می‌شود.
قرآن کریم با فاتحه آغاز نمی‌شود بلکه قفل قرآن با فاتحه باز می‌شود.

دلیل دیگر ممتاز بودن سوره فاتحه از قرآن آنست که آنرا خلاصه قرآن خوانده‌اند. بنابراین قرآن، پس از سبع المثانی که همان سوره حمد است از سوره بقره آغاز می‌شود.
حال اگر تعداد آیات مبارکه را از آغاز قرآن که همان سوره بقره است و در آن ذکری از بنی اسرائیل رفته است تا آغاز سوره اسراء که در آن سرنوشت بنی اسرائیل رقم خورده است بشماریم، با نکته شگفت‌آور و عجیبی مواجه می‌شویم و آن اینکه:

تعداد این آیات دقیقا 2022 آیه است که مساوی است با سال 1443- 1444 هجری قمری و معادل 1401 هجری شمسی است.
انسان از این همه شگفتی انگشت به دهان می‌ماند که خداوند بزرگ چگونه با زبان اعداد با انسان حسابگر سخن می‌گوید.
بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف،انفال، توبه، یونس، هود، یوسف، رعد، ابراهیم، حجر و نحل← 286، 200، 176، 120، 165، 206 ، 75 ، 129 ، 109 ، 123 ، 111 ، 43، 52 ، 99 ، 128: 2022.

آیه بیست و یکم سوره مائده به دخول بنی اسرائیل به سرزمین مقدس فلسطین اشاره می‌کند. «یقوم ادخلوا الأرض المقدسه التی کتب الله لکم ولا ترتدوا على أدبارکم فتنقلبوا خسرین.
آیه 104 سوره اسرا در مورد خروج و پراکنده شدن بنی اسرائیل از این سرزمین است.
فإذا جاء وعد الاءخره جئنا بکم لفیفا؛

نکته عجیب آن است که فاصله آیه مربوط به دخول بنی اسرائیل (21/ مائده) در سرزمین مقدس و آیه مربوط به خروج آنان از این سرزمین (104/ اسرا) و اجتماع و پراکندگی آنان نیز دقیقا 1443 آیه است که به سال هجری قمری خروج بنی اسرائیل از ارض مقدسه و پراکنده شدن بنی اسرائیل اشاره می‌کند. (مائده، انعام، اعراف، انفال، توبه، یونس، هود، یوسف، رعد، ابراهیم، حجر، نحل و : 165، 206 ه75، 129، 109، 123، 111، 43 ،52، 99 ، 128، 104 : 1443)

همانطور که ذکر شد، کلمه «لفیفا» آخرین کلمه آیات مربوط به بنی اسرائیل در سوره اسراء است و بالطبع متعاقب آن آیه بعدی می‌آید.
و بالحق أنزلنه و بالحق نزل؛
بصورت طبیعی کلمه بعدی یعنی کلمه (و بالحق) در ردیف 1444 کلمه، (انزلناه) در ردیف 1445 کلمه، (و بالحق) در ردیف 1446 کلمه، (نزل) در ردیف 1447 قرار گرفته است.

مجموع این چهار عدد، 5782 است که دقیقا همان سال سرنوشت‌ساز زوال اسرائیل بر حسب تقویم عبری خواهد بود. سال 5782 مساویست با 2022 میلادی و 1443 ه. ق و 1401 ه. ش.

تاکنون از محاسبه آیات، سال سقوط اسرائیل را بر حسب تقویم‌های میلادی و عبری و همچنین هجری قمری دست یافتیم. از آنجا تقویم هجری شمسی در بسیاری از کشورهای اسلامی بخصوص در کشوری که مهد تشیع و پرچمدار مبارزه با اسرائیل است(ایران) رواج بیشتری دارد، خداوند این سال سرنوشت ساز را حتی برحسب تقویم هجری شمسی مشخص کرده است تا هیچ شکی در دل متعمقان وموشکافان در قرآن نماند.

ارتباط بسیار تنگاتنگ و معناداری میان سوره کهف که از آغاز تا پایان آن در مورد حضرت مهدی(عج) است و حادثه عظیم زوال اسرائیل وجود دارد. آیات مربوط به اصحاب کهف از آیه 9 شروع و به آیه 25 ختم می‌شود.

نکته بسیار عجیب این آیات این است که تعداد حروف این آیات دقیقا به اندازه عدد سال زوال اسرائیل به حسب تقویم هجری شمسی است.
یعنی تعداد حروف این آیات به سال سرنوشت بنی اسرائیل اشاره می‌کند. در این آیات 1401 حرف بکار رفته است و سال 1401 ه.ش مساویست با سال 2022 میلادی.
اما چرا از تقویم هجری شمسی در سوره اسرا خبری نیست؟!
حضرت مهدی(عج) در میان فارسی زبانان و اعاجم است. در میان اعاجم تقویم هجری قمری چندان رایج نیست. آنچه مورد استفاده قرار می‌گیرد تقویم هجری شمسی است.

از این‌رو برای پیروان حضرت مهدی(عج) که باید طبعا در سوره کهف بدنبال گمشده خود باشند، به سال هجری شمسی اشاره کرده است.
علیرغم آنکه خداوند سال سقوط اسرائیل را با تقویم هجری شمسی مشخص و ممتاز فرمود، باز هم برای تأکید بیشتر دلایل متقن دیگری برای آن بجا گذارد.

سوره اسراء در سال 621 میلادی نازل شد و تعداد حروف آیات مربوط به بنی اسرائیل نیز 1401 می‌باشد.
حال اگر تعداد حروف این آیات (1401) را در عدد سال نزول(621) آن جمع کنیم، با کمال شگفتی عدد 2022 ظاهر می‌شود که مساوی با همان سال 1401 هجری شمسی است.
⇦ سال 2022 از جهت دیگری هم با سال 1401 مساویست که از نظر علم الحروف و الاعداد دارای اهمیت است.
به محاسبه زیر توجه کنید:
2+0+2+2= 6 ‌1+4+0+1=6

در کل سوره اسرا 4 آیه دارای 19 کلمه است. از آنجا که هر کلمه از سوره اسراء نمایانگر یکسال است، از حاصل جمع 4 آیه در 19 کلمه عدد مرموز 76 بدست می آید که در آن شگفتی های عجیبی نهفته است.
نکته عجیب آن است که اگر عدد 76 را درعدد 19 ضرب کنیم عدد عجیب 1444 ظاهر می‌شود که با نیمه دوم سال میلادی 2022 مصادف است. (76 × 19 = 1444)

سوالی که در این جا مطرح می‌شود این است که چرا باید عدد 76 در 19 ضرب شود؟!

دلیل اول آنست که عدد 19 از نظر ابجد مساوی با کلمه واحد است که خداوند آن‌ را معیار سنجش قرآن و میزان آن قرار داده است.
دلیل دوم آن است که دوره‌های تاریخی بنی‌اسرائیل هر کدام 19 سال طول می‌کشد. که ثابت شده است.
دلیل سوم اینست که در سوره اسرا 4 آیه دارای 19 آیه است که از ضرب چهار در نوزده عدد هفتاد و شش بدست می آید. حال بصورت طبیعی اگر همین عمل ضرب حاصل جمع را دوباره در 19 ادامه دهیم به عدد 1444 میرسیم.
4 × 19 = 76 76 × 19 = 1444
نکته عجیب دیگر این است که خود عدد 76 نیز دارای اسرار عجیبی است:
از قرائن بسیاری که در سوره اسراء تکرار شده است، اینگونه اثبات می‌شود که عدد 76 به طول زمانی حکومت بنی اسرائیل در فلسطین اشاره می‌کند.

برخی از این قرائن عبارتند از:

قرینه نخست: سوره اسرا دارای 111 آیه است. هر آیه از سوره اسرا با یک کلمه قیدی در پایان آن خاتمه یافته است. کلماتی مانند قلیلا، شکورا، لفیفا، و غیره در پایان هر آیه آمده است که برخی از آن چند مرتبه تکرار شده است. حال اگر کلمات مکرر را از این 111 قید حذف کنیم، تعداد باقیمانده آن مساویست با عدد 76 که می‌تواند اشاره به طول عمر دولت غاصب اسرائیل باشد.

قرینه دوم: آیه 76 سوره اسراء خودش دارای اشارات مهمی است. هم از نظر معنا و مفهوم آیه و هم از نظر واقع شدن عدد 76 بلا فاصله بعد از کلمه «قلیلا» که خداوند بصورت اسرار آمیز و سمبلیک خواسته‌اند بفهمانند که منظور از کلمه «قلیلا» همان 76 سال است. از نظر مفهوم آیه نیز بصورت بسیار واضح و روشنی این آیه به وضعیت رقت بار مردم فلسطین و اخراج آنان از سرزمین مقدس فلسطین و استقرار کوتاه آنان در آن اشاره می‌کند.

و إن کادوا لیستفزونک من الأرض لیخرجوک منها وإذا لا یلبثون خلفک إلا قلیلا؛(اسرا/76)
و اگر بتوانند آنان تو را تحت فشار قرار خواهند داد تا از سرزمین (مقدس) تو را اخراج کنند اما خود در آن جز اندک زمانی توقف نخواهند داشت.

اگر چه آیه فوق براساس بعضی از روایات در شأن نبی اکرم نازل شده است اما دقت کافی در محتوای آیه مفهوم دیگری را می‌رساند زیرا خداوند در این آیه کلمه «ارض» را بکار برده است. اگر این ارض را بمعنای کره زمین ترجمه کنیم، آیه مفهوم خود را از دست خواهد داد زیرا امکان اخراج از ارض در هیچ شرایطی در آن زمان وجود نداشت.

بنابراین باید کلمه ارض در این آیه را به معنای ارض مقدس ترجمه کنیم که این عنوان تنها برای فلسطین در قرآن بکار رفته است.
بنابراین ترجمه درست همان است که در بالا آمد؛اگرچه حتی اگر آنرا در مورد اخراج آن حضرت نیز معنا کنیم، مشکلی ایجاد نمی‌شود زیرا یکی از خصوصیات بارز قرآن کریم همین قابل ترجمه بودن آن به انحاء گوناگون است
قرینه سوم: با محاسبات انجام شده، سال زوال اسرائیل بدست آمد که قرآن با استفاده از تقویم ادیان مختلف به سال 2022 اشاره می‌کند.
حال اگر عدد 76 را از عدد 2022 کسر کنیم، عدد 1946 ظاهر می‌شود که در آن کنگره جهانی تشکیل شد و نطفه اسرائیل در این کنگره منعقد شد و دو سال بعد در سال 1948 تشکیل حکومت اسرائیل اعلام گردید.

قرینه چهارم: اگر سال زوال اسرائیل را 1444 هجری قمری فرض کنیم، با تقسیم این عدد بر 19 دوبار عدد عجیب 76 بدست می‌آید.
طول زمانی حکومت بنی‌اسرائیل بر سرزمین مقدس فلسطین از زمان انعقاد نطفه آن تا زوال و سقوط آن 76 سال در قرآن پیش‌بینی شده است.

اما، «می‌افزاید» از ریشه (فزز) در کل قرآن تنها سه کلمه استفاده شده است و عجیب آنست که هر سه مورد در سوره اسراء و هر سه مورد در آیات مربوط به بنی‌اسرائیل آمده است که خود به تنهایی بسیار معنی‌دار و اسرارآمیز است.

این سه آیه عبارتند از:آیه 76 ، 64 و 103؛ بررسی این آیات ما را با نکته‌های عجیب دیگری آشنا می‌کند.
با آیه 76 قبلا آشنا شدیم و نیاز به بررسی مجدد آن نداریم.

آیه 64 نیز یکی از همان آیات چهارگانه‌ایست که 19 کلمه دارد و مجموع آنها عدد 76 را شکل می‌دهد.
(17:103)فأراد أن یستفزهم من الأرض فأغرقنه ومن معه جمیعا
(17:104)و قلنا من بعده لبنی‌إسرءیل اسکنوا الأرض فإذا جاء وعد الاءخره جئنا بکم لفیفا؛

و خداوند اراده کرد که آنان را از سرزمین مقدس اخراج کند. پس او و همراهانش را در دریا غرق کرد. آنگاه به بنی اسرائیل گفتیم: در سرزمین مقدس سکنی گزینید اما زمانی که وعده نهایی خداوند فرارسد، ما شما را از آن جا متفرق خواهیم کرد.

این آیه در مورد غرق شدن فرعون و لشکریانش می‌باشد و بلافاصله بعد از این آیه خداوند در آیه بعدی به وعده نهایی متلاشی شدن بنی‌اسرائیل اشاره می‌کند که هر دو در مورد سرنوشت محتوم بنی‌اسرائیل است
عدد 19 و رابطه آن با بنی‌اسرائیل
از مطالعه دقیق تاریخ بنی‌اسرائیل چنین استنباط می‌شود که تاریخ بنی‌اسرائیل نیز همچون قرآن کریم حول محور عدد 19 می‌چرخد.

همانگونه که در تاریخ ثبت شده است، حضرت سلیمان در سال 935 قبل از میلاد رحلت فرموده‌اند. بعد از رحلت آن حضرت، فتنه و فساد در بنی‌اسرائیل آغاز شود.
این همان فساد نخستین است که قرآن ازآن یاد می‌کند:
(17:4) و قضینا إلى بنی إسرءیل فی الکتب لتفسدن فی الأرض مرتین و لتعلن علوا کبیرا؛
(17:5) فإذا جاء وعد أولیهما بعثنا علیکم عبادا لنا أولی بأس شدید فجاسوا خلل الدیار وکان وعدا مفعولا؛

و ما بر بنی‌اسرائیل در کتاب خویش این چنین اراده کرده‌ایم که آنان در زمین دو بار افساد کنند و برتری جویند بصورت بسیار گسترده‌ای.
آنگاه که زمان فساد اول رسید، ما بر آنان بندگان خویش را گماردیم که به یاری سلاح‌های محکم و نیروهای شدیدی بر آنان حمله‌ور شوند. بندگان ما بدنبال آنان در تمام نقاط گشتند و وعده الهی تحقق یافت.
بعد از وفات حضرت سلیمان، بنی‌اسرائیل به دو دسته تقسیم شدند؛حکومتی در جنوب شکل یافت که در سال 722 توسط آشوریان متلاشی شد.
حکومتی نیز توسط جودا در شمال تأسیس شد که توسط بابلیان در سال 586 به رهبری بخت‌النصر و کمک‌های رسیده از بلخ خراسان در زمان لهراسب شاه، پادشاه پارسیان از میان رفت.

تفاوت میان این دو دولت 136سال است. یعنی دولت جنوب 136 سال بیشتر از دولت جودا در شمال طول کشیده است اما بنابر نوشته فلیپ حطی در تاریخ فلسطین علیرغم این تفاوت بسیار زیاد در هر کدام تنها 19 پادشاه حکوکت کرده است.
بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که خداوند به نحوی سرنوشت بنی‌اسرائیل را بر محور عدد 19 رقم می‌زند
این حقیقت در موارد دیگر نیز خودنمایی می‌کند:
مورد اول آنکه اسرائیل اول توسط بخت‌النصر در سال نوزدهم پادشاهی او متلاشی شد.
مورد دوم اینکه اسرائیل اول در سال 586 پیش از میلاد از میان رفته است. اگر وعده الهی در مورد زوال اسرائیل فعلی در سال 2022 تحقق یابد. فاصله میان آنان 136 دوره 19 ساله است به تعداد حروف ابجد کلمه (موسی) پیامبر بزرگ بنی اسرائیل.
مورد سوم اینکه اگر براساس وعده رسول اکرم تاریخ قرار است طابق النعل بالنعل تکرار شود، طول زمانی اسرائیل فعلی نیز همان چهار دوره 19 ساله خواهد بود که از سوره اسراء استخراج شد.

اگر برهر دو حکومت بنی‌اسرائیل در گذشته، تنها 19 پادشاه حکم رانده‌اند، در اسرائیل فعلی نیز باید تنها 19 نخست وزیر حکم براند.

مورد چهارم آنکه از زمان آغاز تاریخ عبری تا زوال اسرائیل در سال 5782 نیز مجموعا 309 دوره تاریخی 19 ساله خواهد بود.

قرینه دیگری که نشان می‌دهد قرار است تاریخ اسرائیل تکرار شود، این است که در آیه 7 سوره اسراء میخوانیم:
(17:7) إن أحسنتم أحسنتم لأنفسکم و إن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الاءخره لیسءوا وجوهکم و لیدخلوا المسجد کما دخلوه أول مره و لیتبروا ما علوا تتبیرا جمله لیدخلوا المسجد کما دخلوه أول مره؛

اشاره دارد به اینکه خداوند قرار است دقیقا به همان شیوه که در مرحله اول با بنی اسرائیل عمل کرده است، با اسرائیل معاصر عمل کند.
این را هم می‌توان از سیاق آیه و ترجمه آن فهمید و هم از تناسب تناظر حروف آن.

بطوریکه جمله (ولیدخلواالمسجد) مساویست با جمله (کما دخلوه اول مره) و هر دو دارای 14 حرف هستند.
【و ل ی د خ ل و ا ا ل م س ج د】⇦ 14
【ک م ا د خ ل و ه ا و ل م ر ه】⇦ 14
البته این حقیقت را از جمله
【و ان عادوا عدنا】؛ (اگر بدین شیوه بازگردند و دوباره فساد کنند، ما نیز بازخواهیم گشت)، نیز می‌توان فهمید.

نکته بسیار عجیب در این است که هر کدام از این دوره‌های چهارگانه اسرائیل کنونی نیز در قرآن پیش بینی شده و تاریخ آن تعیین شده است

دوره‌های چهارگانه اسرائیل از این قرار است:
1946-1948 آغاز دوره تاسیس اسرائیل
1967-1968 جنگ‌های سرنوشت ساز 6 روزه اعراب و اسرائیل
1986-1987 آغاز انتفاضه اول
2005-2006 جنگ 33 روزه حزب الله و تحمیل نخستین شکست به اسرائیل

2021-2022 زوال اسرائیل به تمام این چهار دوره بعلاوه تاریخ خاتمه این دوره‌ها در یک آیه از قرآن کریم اشاره شده است.

(17:7)إن أحسنتم أحسنتم لأنفسکم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الاءخره لیسءوا وجوهکم و لیدخلوا المسجد کما دخلوه أول مره و لیتبروا ما علوا تتبیرا؛ از کلمه «وعد» در این آیه شریفه تا کلمه «لیدخلوا» به این دوره‌های 19 ساله اشاره می‌کند.

به نکته های زیر توجه کنید:

اشاره قرآن به دوره اول، کلمه «وعد» در آیه 7 سوره اسرا که اشاره به زمان افساد دوم بنی‌اسرائیل دارد، هفتاد و دومین کلمه این آیات است.
اگر 72 را در عدد 19 به همان دلایلی که ذکرش رفت، ضرب کنیم عدد عجیب 1368 بدست می آید که اشاره دارد به سال هجری قمری و مصادف است با سال 1948 یعنی سال تشکیل اسرائیل.

قرآن به دوره دوم حیات رژیم اسرائیل نیز اشاره دارد. کلمه «آخره» بعد از کلمه «وعد» در آیه هفتم آمده است و طبعا هفتاد و سومین کلمه از مجموعه این آیات است. حال اگر 73 را در عدد 19 ضرب کنیم عدد 1387 بدست می‌آید که اشاره دارد به سال هجری قمری و مصادف است با سال 1967 میلادی که در آن جنگ‌های 6 روزه اعراب و اسرائیل اتفاق افتاد و منجر به پیروزی آنان شد که نقطه عطفی است در تعامل اعراب با اسرائیل.

دوره‌ی سوم؛ کلمه «ولیسوئوا» بعد از کلمه «آخره» در آیه هفتم آمده است و طبعا هفتاد و چهارمین کلمه از مجموعه این آیات است. حال اگر عدد 74 را در عدد 19ضرب کنیم، عدد 1406 بدست می‌آید که اشاره دارد به سال هجری قمری و مصادف است با سال 1986 میلادی.
سالی که انتفاضه برخواسته از متن مردم فلسطین آغاز شد. جنبشی که به انقلاب سنگ‌ها نام گرفت و حیثیت اسرائیل را زیر سوال برد.

اما دوره‌ی چهارم؛ کلمه «وجوهکم» بعد از کلمه «لیسوئوا» در آیه هفتم آمده است و طبعا هفتاد و پنجمین کلمه از مجموعه این آیات است. حال اگر 75 را در عدد 19 ضرب کنیم، عدد 1425 بدست می آید که اشاره دارد به سال هجری قمری و مصادف است با سال 2006 میلادی.
سالی که برای نخستین بار اسرائیل طعم شکست را از حزب الله چشید و افسانه شکست‌ناپذیر بودن آن در هم شکست و شمارش معکوس نابودی آن آغاز شد
اشاره قرآن به زمان فتح بیت‌المقدس و دخول در مسجدالاقصی و زوال اسرائیل؛کلمه «لیدخلوا» بعد از کلمه «وجوهکم» در آیه هفتم آمده است و طبعا هفتاد و ششمین کلمه از مجموعه این آیات است.

حال اگر 76 را در عدد 19 ضرب کنیم، عدد 1444 بدست می آید که اشاره دارد به سال هجری قمری زوال اسرائیل و مصادف است با سال 2022 میلادی. سالی که بیت‌المقدس بدست با کفایت حضرت ولی عصر عج فتح خواهد شد.
قرآن کریم حتی زمان زوال اسرائیل اول را توسط آشوریان با همین فرمول مشخص کرده است. به این ترتیب که کلمه «اولیهما» که اشاره به افساد اول بنی اسرائیل است، از نظر رتبه عددی سی و هشتمین کلمه این آیات است. حال اگر عدد 38 را در عدد 19 ضرب کنیم، عدد شگفت انگیز 722 بدست می آید که دقیقا سال زوال اسرائیل بدست آشوریان است.

اگر بخواهیم سال زوال اسرائیل دوم را بدست بیاوریم، کافیست سال 722 را در عدد 2 ضرب کنیم تا عدد عجیب 1444 خودنمایی کند. 38 × 19 =722 × 2 = 1444

گفتیم که سوره کهف ارتباط تنگاتنگی با زوال اسرائیل دارد. آیات مربوط به اصحاب کهف قبل از آیه 26 خاتمه می یابد. آیه 26 سوره کهف در حقیقت آیه 2166 قرآن است. در این عدد نیز اشاره‌ای هست به زوال اسرائیل در سال2022.
به این ترتیب که اگر این عدد را تقسیم کنیم بر عدد 19 عدد 144 بدست می آید.

حال ببینیم عدد 144 چیست؟
این عدد مساویست با کلمه «للمیلد»(میلادی) و عجیب آنست که اگر این عدد را از عدد 2166 کم کنیم، دقیقا 2022 باقی می‌ماند که حاکی از آن است که خداوند نه تنها به سال 2022 اشاره می‌کند بلکه برای رفع هر گونه شک و شبهه ای حتی به میلادی بودن آن نیز اشاره می‌کند.
2166÷19 =144
144+2022 = 2166

مساویست با کلمه «للمیلد» قرآئن غیر قرآنی زوال اسرائیل در سال 2022 نبرد آرمگدون نبرد هرمجدون یا آرمگدون در جهان مسیحیت بعنوان نبرد نهائی جهان پذیرفته شده است که در آخرالزمان اتفاق خواهد افتاد.

حادثه عظیم آرمگدون آنقدر مهم است که تاکنون در مورد آن هزاران کتاب و مقاله نوشته شده و فیلمهای متعددی در سطح هالیوود در این مورد ساخته شده است. در مورد حادثه آرمگدون تنها یک آیه در انجیل اشاره می‌کند و آنهم آیه 16.16 از کتاب وحی است: آنگاه آنان شاهان جهان را باهمجمع می‌کننددر مکانی در فلسطین بنام هر مجدون.
نکته عجیب در اینست که این آیه نیز آیه دو هزار و بیست و دومین (2022) آیه آنجیل است. 313 پاپ در برخی از متون مسیحیت آمده است که در مذهب کاتولیک تنها 313 پاپ معرفی خواهند شد و بعد از او حضرت مسیح خواهد آمد. پاپ بندیکت شانزدهم فعلی (312) سیصد و دوازهمین پاپ است و با مرگ او و معرفی پاپ بعدی دوره پاپها تمام خواهد شد که گمان می‌رود، با توجه به سن بالای 75 سال ایشان این اتفاق نیز در سال‌های آتی بیفتد.

روز نهم ماه یازدهم (آب) عبری، بنا بر شواهد تاریخی انهدام نخستین و دومین معبد یهودیان در اورشلیم در این روز اتفاق افتاده. یعنی علیرغم 656 سال تفاوت زمانی درست در سالروز تخریب معبد اول یهودیان، معبد دوم آنان که بر خرابه‌های همان معبد بنا شده بود، در همان روز تخریب شد.

در مراجع معتبر یهودی در مورد این روز چنین آمده است: روز نهم ماه یازدهم عبری (آب) که در آن بیاد می‌آورند تخریب معبد اول و دوم را.

نخستین معبد در همین روز توسط بابلیان در سال 586 قبل از مسیح تخریب شد و معبد دوم توسط رومیان در سالگرد همین روز در سال 70 میلادی.
آنان از جهت دیگری نیز این روز را بزرگ می‌دارند و آن اینکه در این روز منتظر ظهور مسیح موعود هستند. در این روز در اسرائیل تعطیل عمومی است و یهودیان از انجام هر کاری پرهیز می‌کنند. از آن‌جا که انهدام معبد دوم در همان روز اتفاق افتاده است، انتظار می‌رود انهدام معبد سوم آنان نیز در اورشلیم در همین روز اتفاق بیفتد.

در منابع روایی اهلبیت در مورد روز ظهور حضرت مهدی(عج) آمده است که آن حضرت در روز عاشورا ظهور خواهند فرمود.
از تمام محاسبات فوق به سه احتمال می‌رسیم.
احتمال اول:
خداوند به این همه نظم پدید آمده در سوره کهف که ازآن می‌توان دنیایی از مطالب را استخراج کرد و در آن صدها اسرار نهفته است، آگاه نبوده است و این‌ همه نظم ریاضی و تناظرهای عددی محیرالعقول، بی‌معناست و این همه تناسب و ارتباط شبکه‌ای تعداد آیات با حروف و کلمات در کل قرآن و بخصوص در این دو سوره بر اساس تصادف محض و بدون اراده الهی بوده است.
اگر این احتمال را قایل شویم، آنگاه به خداوند نسبت جهل داده‌ایم که اصلا چنین خبطی محتمل نیست.

احتمال دوم:
احتمال دیگر اینست که بگوئیم خداوند بر این همه نظم و ترتیب آگاه بوده‌اند اما منظور خاصی نداشته‌اند.
در این صورت فعل خداوند حکیم را عبث پنداشته‌ایم که نعوذ بالله از ساحت پروردگار بری است.

احتمال سوم:
آنکه بگوئیم این همه نظم و ترتیب معنادار در این سوره با علم خداوند و با اشراف او و برای فهماندن مطالب مهمتر و ظریفتری مطرح شده است.
خداوند علیم و حکیم از انجام هر کار بیهوده‌ای بری است. خداوند هر حرفی را در قرآن به دلیلی بکار برده و هر حرفی در جایگاهی نشسته است که باید باشد.

سید عبدالله حسینی از محققان مرکز اسلامی ژوهانسبورگ در پایان تفسیر ریاضی خود از قرآن کریم، با ذکر این مطلب که هم حروف و هم اعداد در قرآن بصورت بسیار حکیمانه و حساب‌شده‌ای بکار رفته است. نه حرفی در قرآن کریم اضافه است و نه حرفی از آنچه باید باشد کم است. هم در ترتیب چیدمان سوره ها و آیات حکمتی است و هم در تعداد حروف و کلمات آن.

او هم با زبان حروف حرف می‌زند و هم با زبان ریاضی و اعداد؛
وی می‌افزاید احتمال سوم تنها احتمال قابل قبولی است که می‌توان به آن اعتنا کرد.

بنابراین ناچاریم اعتراف کنیم که کاربرد گسترده این همه اعداد در قرآن، گویای مطالب و اسراریست که اگرچه ما ممکن است در تطبیق آنها اشتباه کرده باشیم اما بدون شک در کشف آن اشتباهی صورت نگرفته است. یعنی بروز اعدادی از قبیل 2022 یا 1401 یا 1443 یا 5782 اگر اشاره به سال زوال اسرائیل توسط حضرت مهدی نباشد، حتما اشاره به حوادثی در آن سال و تحولاتی در آن برهه از زمان با دخالت مستقیم حضرت مهدی(عج) دارد.

به امید روزی که قدس به دامان اسلام بازگردد و ظلم آشکار صهیونیسم نابود شود.

سید عبدالله حسینی، محقق مرکز اسلامی ژوهانسبورگ

 

به اشتراک بگذارید

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
  • Google Plus
  • Print
نظرات

نظر دادن