تخلفات و فسادهای مالی میلیاردی در پروژه های شیلات گلستان/ سازمان بازرسی کجاست؟
انتشار: 25 مهر ماه 1396 ساعت 21:07 دیدگاه ها: هيچ

به گزارش گلستان بلاگ، وب سایت «پایگاه عدالت خواهان» نوشت:

برخی افرادی که مسئولیت نظارت و بازرسی اینگونه تخلفات و فسادهای مالی را برعهده دارند عنایت بفرمایند که حدودا۲۰میلیارد تومان پرداخت زود هنگام از بیت المال قابل اغماض و چشم پوشی نیست!!!و باید هر چه سریعتر این موضوع در دادگاه صالحه تشکیل پرونده گردد و عناصر و افراد متخلف و تبانی کننده و عاملان اصلی این تخلفات پرواضح به کیفر اعمال خویش برسند.

04

به گزارش پایگاه عدالت خواهان” طبق اخبار واصله سو مدیریت مدیر کل شیلات استان گلستان باعث گردید تا فرآیند برگزاری مناقصه ی پروژه های مجتمع میگوی گمیشان در سال۹۵به جایی نرسد و این مناقصات پرحاشیه!در کمال وقت انجام نمی پذیرد.
کار به اینجا می رسد تا پس از تامین اعتبار دیرهنگام! این پروژه ها که با اعتراضات گسترده ی پیمانکاران بومی استان انجام شد این پروژه ها به پیمانکاران مورد وثوق شیلات یعنی آقایان یزدانی و فیله کش که شریک نیز هستند واگذار شود.البته در قالب دو شرکت مستقل!!!یعنی این دو شرکت توانستند در سایه ی مهندسی مناقصات و البته لطف مسئولین شیلات و از طریق مناقصه ی محدود پر حرف و حدیث پروژه ای در حد۲۷میلیارد تومان را برنده شوند!
در همین راستا در فراز و نشیب های موجود و در کمال لطف و همکاری و همیاری مدیرکل شیلات گلستان،ذیحساب اداره کل و رئیس اداره ی فنی و عمرانی اداره کل قراردادی به تاریخ۹۶/۳/۱۷با پیمانکاران منعقد می گردد.تاریخ پایان این قرارداد۹۶/۵/۱۷بوده است و این مدت به پایان می رسد لکن به دلیل عدم اجرای به موقع عملیات توسط این پیمانکاران این قرارداد در کمال لطف مسئولین شیلات و البته با دستپاچگی جهت هزینه ی این مبالغ میلیاردی و هنگفت!!!برای دو بار تا تاریخ۹۶/۷/۳۰تمدید می گردد!
حال این مهلت نهایی قرارداد هم به اتمام رسیده در حالی که اجرای کانالsc2تا پایان سال نیز به طول خواهد انجامید!و اما کانال آبرسانMCو زهکشMDمربوط به لاین های۳و۴نیز انجام نشده است!و در حال حاضر پیمانکاران این پروژه در قسمت های مربوط به لاین۲مشغول به کار هستند!و عملیات در لاین های ۳و ۴مربوط به این پروژه ها انجام نشده است!و این بخش ها نیز تا پایان سال در صورت کار مستمر به پایان خواهند رسید!
حال نکته ی اساسی اینجاست که آیا مازاد اعتبارات جذب شده ی شیلات(مربوط به قسمت های انجام نشده) به خزانه ی دولت باز خواهد گشت؟!
قطعا جواب خیر است چرا که در حال حاضر معادل تمام ارزش ریالی پروژه صورت وضعیت های صوری امضا شده است!!!تا این مبالغ هنگفت طبق قانون به خزانه عودت داده نشوند!!!و به جیب پیمانکاران مورد وثوق مسئولین شیلات گلستان سرازیر گردد!!! پیمانکارانی که در فرآیند امتیاز گیری در کمال چشم پوشی مسئولین نظارتی استان از کمال الطاف بهره می برند! تا جایی که در خصوص ادعای آنان مبنی بر در اختیار داشتن۳۰بیل مکانیکی!!!تمامی امتیازهای فرآیند بررسی و ارزیابی مربوط به ۳۰بیل را کسب می نمایند در حالی که ۸بیل عملا در محل پروژه فعال نبوده است!!!همان امتیازی که به سایر شرکت های حذف شده با شرایط مشابه این دو پیمانکار برنده تعلق نگرفت!!!باید توجه کرد آیا تبانی بین شیلات و پیمانکار برنده از این واضح تر نیز ممکن بوده است؟!
در خصوص صورت وضعیت های صوری امضا شده این مبالغ از بیت المال به جیب چه کسانی خواهد رفت؟!براستی آیا این سند سازی های آشکار از چشم مسئولین نظارتی این پروژه ها پوشیده بوده است؟!
در پایان امید است برخی افرادی که مسئولیت نظارت و بازرسی اینگونه تخلفات و فسادهای مالی را برعهده دارند عنایت بفرمایند که حدودا۲۰میلیارد تومان پرداخت زود هنگام از بیت المال قابل اغماض و چشم پوشی نیست!!!و باید هر چه سریعتر این موضوع در دادگاه صالحه تشکیل پرونده گردد و عناصر و افراد متخلف و تبانی کننده و عاملان اصلی این تخلفات پرواضح به کیفر اعمال خویش برسند.

 

صفحه ما در اینستا گرام https://www.instagram.com/golestanblog/

https://twitter.com/golestanblog آدرس توییتری ما

گروه تلگرامی گلستان بلاگ    https://t.me/joinchat/AAAAAECk6fQ17SlVhnADIA

به اشتراک بگذارید

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
  • Google Plus
  • Print
نظرات

نظر دادن