((اقتدار نظامى )) در کلام امام خامنه ای
انتشار: 11 مرد ماه 1394 ساعت 11:05 دیدگاه ها: هيچ

به گزارش گلستان بلاگ،وب سایت «جنبش سایبری موعود» نوشت:

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید.

 

((تقویت بنیه دفاعى به تقویت نیروهاى مسلح است ))  تقویت بنیه دفاعى ، در وهله اول به تقویت نیروهاى مسلح – اعم از سپاه و ارتش – است که باید از طریق بالا بردن آموزشها، سازماندهى و نظم ، تدوین تاکتیکها و انتقال تجارب جنگ و تمرینها و مانورها و نیز مجهز شدن به سلاحهاى لازم و مدرن تاءمین شود.
پیام به مناسبت نهمین سالگرد جنگ تحمیلى
تاریخ پیام : 30/6/1368
((بسیج پشتوانه زوال ناپذیر دفاع ))  پشتوانه زوال ناپذیر دفاع ، عبارت است از سازماندهى عمومى بسیج و نیروهاى رزم دیده و تکمیل ارتش عظیم بیست میلیونى که آحاد مردم ، سازمان یافته و آماده دفاع از انقلاب و میهن و نظام اسلامى خود آن را تشکیل خواهند داد.
پیام به مناسبت نهمین سالگرد جنگ تحمیلى
تاریخ سخنرانى : 30/6/1368
((باید نیرومند بودن این ملت ، در نیروهاى مسلح  تجلىکامل پیدا کند)) ى و حتمى خواهد شد. باید نیرومند بودن این ملت ، در نیروهاى مسلح تجلى کامل پیدا کند. البته ملت ما، ملتى بسیار نیرومند و داراى قدرت تمام نشدنى براى دفاع از خود است – در این هیچ شکى نیست – این قدرت و این توانایى باید در نیروهاى مسلح جلوه کامل خود را پیدا کند.
در مراسم اعطاى نشان فتح به فرماندهان و نیروهاى نظامى ارتش و سپاه در عملیات کربلاى 5 و 7
تاریخ سخنرانى : 15/11/1368
((نیروهاى مسلح ما به شجاعت اولى هستند))  به بهترین وجهى ایفا کنید. ملت ما، ملت شجاعى است ؛ نیروهاى مسلح ما به شجاعت اولى هستند. ملت ما، ملت با استقامتى است ؛ نیروهاى مسلح ما به استقامت اولى هستند. نیروهاى مسلح باید کیفیت ، استوارى ، سازماندهى مستحکم ، آموزش در حد اعلى و آمادگى روزافزون داشته باشند.
در مراسم اعطاى نشان فتح به فرماندهان عملیات فتح المبین و بیت المقدس
تاریخ سخنرانى : 3/3/1369
((مجموعه شما باید براى اثبات قدرت و توان جمهورى اسلامى است ))   هر دو لازمند و هر دو داراى وظایف مشخص خودشان هستند. البته حدود وظایف هریک ، با حدود وظایف دیگرى متفاوت است . مجموعه شما باید براى اثبات قدرت و توان جمهورى اسلامى ، بر دفاع جانانه در هر زمان و در هر کجا، آمادگى داشته باشد؛ ((ترهبون به عدوّاللّه و عدوّکم ))(2).
بط بودند و فرماندهىِ درست و حسابى در راءسشان بود، به احتمال زیاد این حمله انجام نمى گرفت و دشمن ملاحظه مى کرد. دشمن در آن روز به طمع افتاد؛ امّا ملت ما کارى کرده که امریکا نمى تواند در او طمع کند. نیروهاى مسلح ما باید کارى کنند که هیچ دشمنى نتواند در استقلال و استحکام و یکپارچگى و تمامیت ارضى ما طمع کند.
همکارى دو سازمان سپاه و ارتش ، فوق العاده مهم است .
در مراسم اعطاى نشان فتح به تعدادى از فرماندهان عملیات فتح المبین و بیت المقدس
تاریخ سخنرانى : 3/3/1369
((نیروهاى مسلح ، نوک پیکان قدرت عظیم این ملت است ))  . در کنار نیروهاى نظامى ، نیروهاى انتظامى با همان شاءن و حیثیت و مکانت نیروى انتظامى انقلاب ، حضور قوى و دایمى خودشان را دارند و باید داشته باشند. این مجموعه نیروهاى مسلح ، نوک پیکان قدرت عظیم این ملت است و وسیله دفاع از کیان و شرف و شخصیت کشور اسلامى ماست .
سالروز آزادى خرمشهر
تاریخ سخنرانى : 3/3/1369
((نیروهاى مسلح یکى از عناصر و ارکان حقیقى نظام ))  امروز دیگر نیروهاى مسلح مى توانند با سربلندى خود را یکى از عناصر و ارکان حقیقى نظام اسلامى بدانند و بنامند.
در جمع پرسنل پایگاه هوایى شهید بابایى اصفهان
تاریخ سخنرانى : 18/7/1371
((امروز جمهورى اسلامى اعتبار و قدرت نظامى بیشترى دارد))  جمهورى اسلامى به لحاظ اعتبار و قدرت نظامى و اقتصادى نسبت به گذشته استحکام بیشترى یافته است . لذا مجموعه نظامى ما باید مرکب از عناصرى دلسوز، فعال و سرشار از امید و نشاط باشد تا بتواند وظایف خود را در جهت اهداف عالى نظام و اقتدار کشور اسلامى به انجام برساند.
مراسم صبحگاه پایگاه هوایى هشتم هوایى اصفهان
تاریخ سخنرانى : 19/7/1371
((کسب اقتدار قانونى کامل و در خدمت مردم بودن ، وظیفه نیروهاى مسلح است ))  آنچه نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران باید به طور کامل آن را رعایت کند چند چیز است :
ملت ، احساس امنیت خواهند کرد و ضد امنیت و آرامش زندگى مردم ، خواهند ترسید. باید این اقتدار قانونى را در حد کامل و اعلى ، براى خودتان تاءمین کنید. چه از راه آموزش ، چه از راه جلب آنچه که موجب اقتدار شماست ، از لحاظ قانونى و چه از لحاظ با قدرت به کار بردن آن .
دوم احساس مهربانى و خدمت نسبت به مردم . این قدرت ، آن وقتى زیباست و مقدس است و مطلوب است که در خدمت مردم به کار برود. و به مردم مهربانى کنید.
مراسم فارغ التحصیلى دانشگاه علوم انتظامى
تاریخ سخنرانى : 26/4/1372
((سپاه با حضور خود حقیقتى از حقایق اسلام را زنده کرد))  ((عاهدوا الله علیه ))(3) است یک حقیقتى از حقایق اسلام را زنده کرد. آنکه همین بشر معمولى و اسیر علل و اسباب عادى وقتى که با خدا رابطه برقرار مى کند چگونه آن سلطه عظیم و اقتدار معنوى را پیدا مى کند، که حتى بر علل و عوامل تردیدناپذیر عالم مادّه هم غلبه مى یابد.
ابزار جنگى در جنگ بلاشک یک عامل فوق العاده مهم است ، اما عامل تعیین کننده نیست زیرا ابزار را انسان به کار مى برد. تا انسان چه جور انسانى باشد. انسان قوى ، متکى به خود و نترس از مرگ ، یا انسان ضعیف که مى خواهد خود را در سایه ابزار پنهان کند.
چه عاملى به انسانها آن قوت را مى بخشد… ایمان و اتکاء به خدا و البته همراه با کاردانى .
قدر آن گوهر گرانقدرى را که در وجود شماست بدانید تمام مشکلات بزرگ دنیاى اسلام مى تواند با آن امانت الهى که در دلها و وجود شماست حل شود.
دیدار با فرماندهان و مسؤ ولان سپاه
تاریخ سخنرانى : 25/6/1372
((دقت و مراقبت در انجام وظایف ، موجب اقتدار است ))   دقت و مراقبت در انجام وظیفه قانونى در نیروى انتظامى موجب اقتدار این نیرو و جلوگیرى از هرگونه تخلف و تخطى است .
… نیروى انتظامى به عنوان خدمتگذار و امین مردم باید از راه آموزش و جلب آنچه که موجب اقتدار او مى شود، از اقتدار کامل و قانونى برخوردار باشد تا آحاد ملت احساس امنیت کنند و این قدرت موقعى زیبا، مقدس و مطلوب است که در خدمت به مردم رود.
خدمت به مردم یک افتخار است و این خدمت هرچه دشوارتر باشد افتخار آن بیشتر و ثواب الهى آن والاتر است .
تاریخ سخنرانى : 27/4/1372
((نیروى انتظامى مظهر اقتدار ملى ))  … نیروى انتظامى مظهر اقتدار ملى براى از میان بردن ناامنى و مبارزه با عناصرى است که در امنیت جامعه اخلال ایجاد مى کنند لذا این قدرت باید به دست انسانهاى صالح ، امین و علاقمند به سرنوشت مردم سپرده شود تا آنها بتوانند امنیت را به درستى تاءمین کنند.
در دیدار قشرهاى مختلف مردم و کارکنان ادارات و نهادها
تاریخ سخنرانى : 30/4/1373
((نیروهاى مسلح ؛ پنجه هاى قوى ملت ))  ملت ما آزاد و مستقل است ؛ مى اندیشد و عمل مى کند و دستور کار خود را از گفته قدرتها بر نمى گزیند. نظام اسلامى بینش درست و استدلال صحیح و مصالح ملت و کشور را چراغ راه خود قرار داده است .
… نظام اسلامى به خدا و این ملت بزرگ متکى است و نیروهاى مسلح ما بازوان نیرومند و پنجه هاى قوى این ملت پرافتخار هستند.
مراسم فارغ التحصیلى دانشجویان دانشگاه افسرى
تاریخ سخنرانى : 14/7/1373
((امروز ارتش و سپاه این کشور را با  قدرتکامل حفاظت و حراست مى کنند)) نیروهاى مسلح در جمهورى اسلامى یعنى ارتش و سپاه ، مثل دو بازوى محکم ، مثل دو دوست درهم گره خورده ، دودستى که از دو طرف ، اطراف این ملت و این کشور را با قدرت کامل حفاظت و حراست مى کنند براى این که دشمن نتواند از بیرون و درون نگاه چپ به این ملت و این کشور بکند.
دیدار پرسنل ارتش جمهورى اسلامى ایران
تاریخ سخنرانى : 30/1/1374
((مظهر احساس اقتدار ملى در موضع قدرتمند ارتش است ))  امروز ارتش از تمام شانزده سال عمر انقلاب قوى تر، منظم تر، متدین تر و انقلابى تر است . ارتش ما امروز آنچنان در موضع قدرت و اعتماد به نفس است که ملت احساس اقتدار ملى مى کند و از تبلیغات شوم دشمن هراس و واهمه اى ندارد.
در دیدار پرسنل ارتش جمهورى اسلامى ایران
تاریخ سخنرانى : 31/1/1374
((نیروى انتظامى با اقتدار حقیقى ، پاسدار امنیت فردى و اجتماعى است ))   نیروى انتظامى باید از اقتدار حقیقى برخوردار باشد تا آحاد ملت احساس کنند که پاسدار امنیت فردى و اجتماعى آنها مجموعه اى مقتدر است و قدرت دفاع از آنان در برابر دشمنان و عوامل مخل امنیت جامعه را دارد.
نیرو باید به عنوان معیار و میزان حاکم باشد. بزرگترین وظیفه نیروى انتظامى ، حفظ ارزشهاست و این نیرو باید با اقتدار، عزت و رحمت خود، فضا را ایجاد کند که آحاد جامعه ، تقوا، پرهیزکارى ، معنویت ، دورى از فساد، دشمنى با هرگونه کجروى و انحراف را در آن مشاهده کنند.
دیدار فرماندهان و پرسنل انتظامى
تاریخ سخنرانى : 22/4/1374
((آن که از موجودیت و کیفیت و پیشرفت و سازندگى دفاع مى کند، نیروهاى مسلح  است)) اگر کشورى نتواند اقتدار خود را در عرصه سازندگى نیروهاى مسلح نشان بدهد، دیگر سازندگى ها او زیر سوال خواهد رفت و مورد تردید قرار خواهد گرفت . زیرا آن که از موجودیت و کیفیت و پیشرفت و سازندگى دفاع مى کند، نیروهاى مسلح است .
دیدار نیروهاى عمل کننده مانور بزرگ ولایت نیروى زمینى ارتش
تاریخ سخنرانى : 3/3/1375
((براى رسیدن به اقتدار سیاسى ، وجود نیروهاى مسلح ضرورى است ))  استقلال فرهنگى جز با استقلال اقتصادى و استقلال اقتصادى با استقلال و اقتدار کامل سیاسى به دست نمى آید و براى دستیابى به استقلال سیاسى نیز وجود نیروهاى مسلح مقتدر امرى کاملا ضرورى است .
د جوهره اقتدار انسانى خود را بروز دادند و این جوهره انسانى که در عزم و اراده انسانها تجلى پیدا مى کند، هر جا با آگاهى و دانش کار تواءم شود، کارآیى تحسین برانگیز خود را نشان مى دهد و این همان عاملى است که نیروهاى مسلح ایران را به نیروهاى تولید کننده و خطرپذیر و انجام دهنده کارهایى که عظمت روح تعهدپذیرى یک مجموعه را نشان مى دهد، تبدیل کرده است .
در اجتماع پرشکوه مردم دزفول
تاریخ سخنرانى : 23/12/1375
((نیروهاى مسلح در نظام جمهورى اسلامى ایران وسیله اى است براى آمادگى  ملت)) ه از همه امکانات خود و با همه وجود خود در پى سعادت انسان و رفاه بشریت و وحدت انسانها و برادرى مسلمانان است . نیروهاى مسلح هم وسیله اى است براى مقابله با اقدامات کسانى که با آن هدفهاى بزرگ با آن آرزوهاى عظیم مقابله مى کنند و در راه آن اختلال به وجود مى آورند.
نیروهاى مسلح در نظام جمهورى اسلامى ایران وسیله اى است براى آمادگى ملت ایران براى انجام وظایفش در خدمت انسانیت .
بازدید از منطقه یکم نیروى دریایى بندرعباس
تاریخ سخنرانى : 29/11/1376
((نیروهاى مسلح از استقلال و هویت یک ملت دفاع مى کنند))  عالى آن ملت حضور دارند آن ملت احساس پشتگرمى مى کند. مسؤ ولین آن کشور احساس مى کنند که مى توانند در مقابل زورگویى ، تجاوز و زیاده طلبى قدرت هاى بیگانه بگویند ((نه )). اگر نیروهاى مسلح آمادگى نداشته باشند، دست و پاى عناصر سیاسى و مسؤ ولین کشور مى لرزد، چون دشمن با تعارف برخورد نمى کند.

به اشتراک بگذارید

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
  • Google Plus
  • Print
نظرات

نظر دادن